Państwowa Komisja interweniuje w Radzie Etyki Mediów

Poszanowanie prywatności osób skrzywdzonych winno być traktowane jako szczególne zobowiązanie ciążące na osobach informujących opinię publiczną o przypadkach wykorzystania seksualnego

Opublikowano: 04 stycznia 2023
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity