Aktualne działania Państwowej Komisji

Brak wyboru przez Sejm RP Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 uniemożliwia realizowanie przez nią wszystkich ustawowo przewidzianych obowiązków. Konieczny jest pilny wybór wskazanej osoby mogącej pokierować działaniami Państwowej Komisji. Pomimo wskazanej sytuacji Państwowa Komisja na co dzień stara się realizować liczne inne działania mające na celu ochronę małoletnich

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity