Uwaga! Ważna informacja!
Dla wspólnego bezpieczeństwa - ze względu na sytuację epidemiczną – spotkania indywidualne są wstrzymane do 28 lutego. Zapraszamy do składania zgłoszeń drogą elektroniczną.

Skorzystaj z naszej pomocyW czym możemy Ci pomóc

Aktualności
Łatwiejsze zgłaszanie spraw do Państwowej Komisji – nowa www w Nowym Roku
Prosta i przyjazna dla użytkowników nowa strona internetowa Państwowej Komisji ułatwi komunikację z urzędem oraz składanie zgłoszeń.
Ochrona małoletnich sportowców przed wykorzystaniem seksualnym – rusza współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki
Stworzenie polityki ochrony małoletnich zawodników i dzieci hobbystycznie uprawiających sport oraz opracowanie niezbędnych procedur reagowania - to główne zadania planowanej grupy roboczej Państwowej Komisji oraz Ministra Sportu i Turystyki.

O Komisji

Misja

Kierujemy się dobrem osób, które jako dzieci cierpiały na skutek czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Mamy na względzie ich ból, poczucie osamotnienia oraz traumatyczne przeżycia, które oddziałują również w ich dorosłym życiu. Uwzględniamy powinność uczynienia zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, jako wyraz przekonania, że żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci, mimo upływu lat, nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu. Działamy dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych. 

Kalendarium

2021
13 grudnia

13 grudnia

#RozmawiajReaguj – rusza pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji w mediach elektronicznych

24 listopada

24 listopada

Pierwszy rok przyjmowania zgłoszeń Państwowa Komisja podsumowuje przyjęciem 526 spraw, 524 telefonami i ponad 59 spotkaniami z pokrzywdzonymi. Z tego 83 sprawy przedawnione zakwalifikowano na postępowanie wyjaśniające a 182 zostały zakończone.

15 listopada

15 listopada

Spotkanie inaugurujące prace Zespołu ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości - z udziałem Państwowej Komisji

20 października

20 października

Spotkanie z Fundacją im. św. Brata Alberta ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

15 października

15 października

Wystąpienie do okręgowych sądów lekarzy oraz pielęgniarek i położnych o informacje na temat molestowania dzieci

28 września

28 września

Rozpoczęcie współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

21 września

21 września

Udział przedstawicieli Państwowej Komisji w kongresie młodzieżowych ośrodków wychowawczych

17 września

17 września

Państwowa Komisja proponuje polskiemu Episkopatowi powołanie wspólnego zespołu do zbadania akt kościelnych

13 września

13 września

13 - 14 września udział Przewodniczącego Państwowej Komisji w 88. sesji Komitetu Praw Dziecka ONZ

10 września

10 września

Przekazanie Komitetu Praw Dziecka ONZ raportu Państwowej Komisji z realizacji w Polsce zaleceń Komitetu z 2015 r. z 17 rekomendacjami

06 września

06 września

Wystąpienie do 68 związków sportowych o dane na temat wyjaśniania przypadków podejrzeń molestowania nieletnich

26 lipca

26 lipca

Publikacja Pierwszego Raportu Państwowej Komisji

09 lipca

09 lipca

Wystąpienie do ponad 70 katolickich męskich zgromadzeń zakonnych o informacje oraz akta postępowań karno- administracyjnych zostało wysłanych do przedstawicieli

06 lipca

06 lipca

Pierwsza kasacja postępowania sądowego uwzględniona przez Prokuratora Generalnego z inicjatywy Państwowej Komisji

24 czerwca

24 czerwca

Prośba o informacje dotyczące przestępstw seksualnych dokonanych przez duchownych Kościoła katolickiego skierowana do watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, jako właściciela akt postępowań kanonicznych

17 czerwca

17 czerwca

Spotkanie z wiceminister Marzeną Machałek z Ministerstwa Edukacji i Nauki ws. działań prewencyjnych w ramach edukacji włączającej

31 maja

31 maja

Spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Renatą Szredzińską, Martą Skierkowską i mec. Katarzyna Kataną

10 maja

10 maja

Spotkanie z kierowanym przez abp. Wojciecha Polaka Zespołem Komisji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Państwową Komisją

07 maja

07 maja

Wystąpienie Komisji do zwierzchników Kościołów w Polsce: prawosławnego, greckokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, luterańskiego, zielonoświątkowego oraz zboru Świadków Jehowy – ws. informacji o danych statystycznych i sposobie postępowania we wspólnotach w przypadku wykorzystywania seksualnego małoletnich

26 kwietnia

26 kwietnia

Złożenie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy projektu zmian w ustawie o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z 30 sierpnia 2019 r.

15 kwietnia

15 kwietnia

15 - 21 kwietnia Wysłanie pytań do szpitalnych oddziałów psychiatrycznych i do rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego o ocenę obecnych zasad pracy i postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwem seksualnym pacjentami dziecięcych i młodzieżowych oddziałów psychiatrycznych oraz o dane statystyczne

09 kwietnia

09 kwietnia

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

08 kwietnia

08 kwietnia

Wysłanie pisma do 56 ekspertów seksuologii z prośbą o rekomendacje dotyczące przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu dzieci, pomocy ofiarom oraz osobom z grupy ryzyka

30 marca

30 marca

Pierwszych pięć miesięcy przyjmowania zgłoszeń Komisja podsumowuje przyjęciem 270 spraw, blisko 300 telefonów i ponad 30 spotkaniami z pokrzywdzonymi; Z tego 100 spraw zgłoszono do prowadzenia prokuraturze, przekazano 35 zawiadomień ws. niedopełnienia obowiązku prawnego zgłoszenia informacji organom ścigania (art. 240 k.k.) a 34 sprawy przedawnione zakwalifikowano na postępowanie wyjaśniające; przeanalizowano też akta prawie 300 zakończonych spraw sądowych

25 marca

25 marca

25 - 29 marca Wystąpienie do wszystkich diecezji, archidiecezji i Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego o informacje ws. procesów karno-administracyjnych, jak również o przesłanie akt

12 marca

12 marca

Spotkanie z przedstawicielami kościelnej Fundacji Świętego Józefa - ks. Grzegorzem Strzelczykiem, Martą Titaniec i ks. dr. Janem Dohnalikiem

22 lutego

22 lutego

22 lutego - 1 marca Pisemne wystąpienie do wszystkich sądów biskupich o udzielenie informacji dot. postępowań kanonicznych od 1 stycznia 2000 r. oraz o udostępnienie akt

10 lutego

10 lutego

Po raz pierwszy Państwowa Komisja przystąpiła do sądowego postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego

02 lutego

02 lutego

Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i złożenie projektu kompleksowych zmian w prawie karnym w zakresie zwiększenia ochrony prawnokarnej dzieci przed przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajnośc

27 stycznia

27 stycznia

Nawiązanie współpracy z Komendą Główną Policji – spotkanie z komendantem gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem i z gen. insp. Pawłem Dobrodziejem

21 stycznia

21 stycznia

Spotkanie z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim

21 stycznia

21 stycznia

Spotkanie z Prokuratorem Krajowym Bogdanem Święczkowskim oraz przedstawicielami Prokuratury Krajowej

20 stycznia

20 stycznia

Rozpoczęcie badań aktowych - zwrócenie się do sądów w całej Polsce o przysłanie zakończonych do końca 2020 r. akt spraw karnych w sprawach o przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom

 • 13
  grudnia
 • 24
  listopada
 • 15
  listopada
 • 20
  października
 • 15
  października
 • 28
  września
 • 21
  września
 • 17
  września
 • 13
  września
 • 10
  września
 • 06
  września
 • 26
  lipca
 • 09
  lipca
 • 06
  lipca
 • 24
  czerwca
 • 17
  czerwca
 • 31
  maja
 • 10
  maja
 • 07
  maja
 • 26
  kwietnia
 • 15
  kwietnia
 • 09
  kwietnia
 • 08
  kwietnia
 • 30
  marca
 • 25
  marca
 • 12
  marca
 • 22
  lutego
 • 10
  lutego
 • 02
  lutego
 • 27
  stycznia
 • 21
  stycznia
 • 21
  stycznia
 • 20
  stycznia
prev Next
Copyright ©2022 All rights reserved | Created by nFinity