Skorzystaj z naszej pomocyW czym możemy Ci pomóc

Aktualności
Mija rok przyjmowania zgłoszeń przez Państwową Komisję
526 spraw wpłynęło do Państwowej Komisji od rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń 24 listopada 2020 r. 182 sprawy zostały zakończone, a 344 są nadal prowadzone przez Państwową Komisję. 59 osób pokrzywdzonych osobiście przedstawiło swoją
Zgłaszajmy krzywdę dzieci! Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – 19 listopada
Dzieci są szczególną grupą narażoną na doświadczenie różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej. Według badań Państwowej Komisji sprawcami wykorzystania są najczęściej osoby znane dzieciom. Istotną grupę stanowią również spr
Współpraca Państwowej Komisji z interdyscyplinarnym zespołem Ministra Sprawiedliwości
Członkowie Państwowej Komisji uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym prace Zespołu ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości. Głów

O Komisji

Misja

Kierujemy się dobrem osób, które jako dzieci cierpiały na skutek czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Mamy na względzie ich ból, poczucie osamotnienia oraz traumatyczne przeżycia, które oddziałują również w ich dorosłym życiu. Uwzględniamy powinność uczynienia zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, jako wyraz przekonania, że żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci, mimo upływu lat, nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu. Działamy dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych. 

Kalendarium

2021
15 listopada

15 listopada

Spotkanie inaugurujące prace Zespołu ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości - z udziałem Państwowej Komisji

20 października

20 października

Spotkanie z Fundacją im. św. Brata Alberta ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

15 października

15 października

Wystąpienie do okręgowych sądów lekarzy oraz pielęgniarek i położnych o informacje na temat molestowania dzieci

28 września

28 września

Rozpoczęcie współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

22 września

22 września

21 września

21 września

Udział przedstawicieli Państwowej Komisji w kongresie młodzieżowych ośrodków wychowawczych

17 września

17 września

Państwowa Komisja proponuje polskiemu Episkopatowi powołanie wspólnego zespołu do zbadania akt kościelnych

13 września

13 września

13 - 14 września udział Przewodniczącego Państwowej Komisji w 88. sesji Komitetu Praw Dziecka ONZ

10 września

10 września

Przekazanie Komitetu Praw Dziecka ONZ raportu Państwowej Komisji z realizacji w Polsce zaleceń Komitetu z 2015 r. z 17 rekomendacjami

06 września

06 września

Wystąpienie do 68 związków sportowych o dane na temat wyjaśniania przypadków podejrzeń molestowania nieletnich

26 lipca

26 lipca

Publikacja Pierwszego Raportu Państwowej Komisji

09 lipca

09 lipca

Wystąpienie do ponad 70 katolickich męskich zgromadzeń zakonnych o informacje oraz akta postępowań karno- administracyjnych zostało wysłanych do przedstawicieli

06 lipca

06 lipca

Pierwsza kasacja postępowania sądowego uwzględniona przez Prokuratora Generalnego z inicjatywy Państwowej Komisji

24 czerwca

24 czerwca

Prośba o informacje dotyczące przestępstw seksualnych dokonanych przez duchownych Kościoła katolickiego skierowana do watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, jako właściciela akt postępowań kanonicznych

17 czerwca

17 czerwca

Spotkanie z wiceminister Marzeną Machałek z Ministerstwa Edukacji i Nauki ws. działań prewencyjnych w ramach edukacji włączającej

31 maja

31 maja

Spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Renatą Szredzińską, Martą Skierkowską i mec. Katarzyna Kataną

10 maja

10 maja

Spotkanie z kierowanym przez abp. Wojciecha Polaka Zespołem Komisji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Państwową Komisją

07 maja

07 maja

Wystąpienie Komisji do zwierzchników Kościołów w Polsce: prawosławnego, greckokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, luterańskiego, zielonoświątkowego oraz zboru Świadków Jehowy – ws. informacji o danych statystycznych i sposobie postępowania we wspólnotach w przypadku wykorzystywania seksualnego małoletnich

26 kwietnia

26 kwietnia

Złożenie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy projektu zmian w ustawie o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z 30 sierpnia 2019 r.

15 kwietnia

15 kwietnia

15 - 21 kwietnia Wysłanie pytań do szpitalnych oddziałów psychiatrycznych i do rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego o ocenę obecnych zasad pracy i postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwem seksualnym pacjentami dziecięcych i młodzieżowych oddziałów psychiatrycznych oraz o dane statystyczne

09 kwietnia

09 kwietnia

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

08 kwietnia

08 kwietnia

Wysłanie pisma do 56 ekspertów seksuologii z prośbą o rekomendacje dotyczące przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu dzieci, pomocy ofiarom oraz osobom z grupy ryzyka

30 marca

30 marca

Pierwszych pięć miesięcy przyjmowania zgłoszeń Komisja podsumowuje przyjęciem 270 spraw, blisko 300 telefonów i ponad 30 spotkaniami z pokrzywdzonymi; Z tego 100 spraw zgłoszono do prowadzenia prokuraturze, przekazano 35 zawiadomień ws. niedopełnienia obowiązku prawnego zgłoszenia informacji organom ścigania (art. 240 k.k.) a 34 sprawy przedawnione zakwalifikowano na postępowanie wyjaśniające; przeanalizowano też akta prawie 300 zakończonych spraw sądowych

25 marca

25 marca

25 - 29 marca Wystąpienie do wszystkich diecezji, archidiecezji i Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego o informacje ws. procesów karno-administracyjnych, jak również o przesłanie akt

12 marca

12 marca

Spotkanie z przedstawicielami kościelnej Fundacji Świętego Józefa - ks. Grzegorzem Strzelczykiem, Martą Titaniec i ks. dr. Janem Dohnalikiem

22 lutego

22 lutego

22 lutego - 1 marca Pisemne wystąpienie do wszystkich sądów biskupich o udzielenie informacji dot. postępowań kanonicznych od 1 stycznia 2000 r. oraz o udostępnienie akt

10 lutego

10 lutego

Po raz pierwszy Państwowa Komisja przystąpiła do sądowego postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego

02 lutego

02 lutego

Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i złożenie projektu kompleksowych zmian w prawie karnym w zakresie zwiększenia ochrony prawnokarnej dzieci przed przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajnośc

27 stycznia

27 stycznia

Nawiązanie współpracy z Komendą Główną Policji – spotkanie z komendantem gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem i z gen. insp. Pawłem Dobrodziejem

21 stycznia

21 stycznia

Spotkanie z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim

21 stycznia

21 stycznia

Spotkanie z Prokuratorem Krajowym Bogdanem Święczkowskim oraz przedstawicielami Prokuratury Krajowej

20 stycznia

20 stycznia

Rozpoczęcie badań aktowych - zwrócenie się do sądów w całej Polsce o przysłanie zakończonych do końca 2020 r. akt spraw karnych w sprawach o przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom

 • 15
  listopada
 • 20
  października
 • 15
  października
 • 28
  września
 • 22
  września
 • 21
  września
 • 17
  września
 • 13
  września
 • 10
  września
 • 06
  września
 • 26
  lipca
 • 09
  lipca
 • 06
  lipca
 • 24
  czerwca
 • 17
  czerwca
 • 31
  maja
 • 10
  maja
 • 07
  maja
 • 26
  kwietnia
 • 15
  kwietnia
 • 09
  kwietnia
 • 08
  kwietnia
 • 30
  marca
 • 25
  marca
 • 12
  marca
 • 22
  lutego
 • 10
  lutego
 • 02
  lutego
 • 27
  stycznia
 • 21
  stycznia
 • 21
  stycznia
 • 20
  stycznia
prev Next
Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity