Skorzystaj z naszej pomocyW czym możemy Ci pomóc

Aktualności
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o ustanowienie kuratora procesowego dziecka w początkowym etapie postępowania i rozpoznanie wniosku przez sąd w terminie 3 dni
Państwowa Komisja zwróciła uwagę na potrzebę podjęcia działań legislacyjnych mających na celu skuteczną realizację obowiązku ustanowienia kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w sytuacji, gdy podejrzanym (oskarżonym) o popełnienie 
Oświadczenie dr. hab. Błażeja Kmieciaka, Przewodniczącego Państwowej Komisji
W związku z artykułem, jaki został opublikowany 22 maja b.r. na łamach portalu „wyborcza.pl” oświadczam, że: Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małol
Czy przestępcy seksualni krzywdzący dzieci będą karani szybciej i skuteczniej?
Wyznaczenie prokuratorów – koordynatorów  sprawujących nadzór nad postępowaniami toczącymi się w sprawach wykorzystania seksualnego dzieci i nadanie priorytetowej rangi tym postępowaniom  –  takich zmian w prawie, dzięki inicjatyw

O Komisji

Misja

Kierujemy się dobrem osób, które jako dzieci cierpiały na skutek czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Mamy na względzie ich ból, poczucie osamotnienia oraz traumatyczne przeżycia, które oddziałują również w ich dorosłym życiu. Uwzględniamy powinność uczynienia zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, jako wyraz przekonania, że żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci, mimo upływu lat, nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu. Działamy dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych. 

Kalendarium

2022
05 kwietnia

05 kwietnia

Projekty wspólnych działań omówione na spotkaniu z Instytutem Sportu oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki

15 marca

15 marca

Pierwsza skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego uwzględniona przez Prokuratora Generalnego z inicjatywy Państwowej Komisji

10 marca

10 marca

Spotkanie z konsultantami krajowymi w dziedzinach psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii oraz seksuologii: dr n. med. Aleksandrą Lewandowską, prof. Piotrem Gałeckim i prof. dr. hab. med. Zbigniewem Lew-Starowiczem

25 lutego

25 lutego

Wystąpienie do 26 stowarzyszeń i związków zawodów artystycznych o informacje oraz dokumentację spraw wykorzystania seksualnego dzieci

14 lutego

14 lutego

Spotkanie konsultacyjne z organizacjami psychologów i psychiatrów ws. reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

04 lutego

04 lutego

Wystąpienie do kuratorów oświaty na temat spraw molestowania dzieci w środowisku szkolnym

28 stycznia

28 stycznia

Propozycja zwołania posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski - jako odpowiedź dla KEP

13 stycznia

13 stycznia

Rozpoczęcie współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki

12 stycznia

12 stycznia

Rusza nowa strona internetowa Państwowej Komisji

11 stycznia

11 stycznia

Polacy wobec zjawiska wykorzystania seksualnego dzieci - prezentacja wyników badań CBOS zleconych przez Państwową Komisję

 • 05
  kwietnia
 • 15
  marca
 • 10
  marca
 • 25
  lutego
 • 14
  lutego
 • 04
  lutego
 • 28
  stycznia
 • 13
  stycznia
 • 12
  stycznia
 • 11
  stycznia
prev Next
Copyright ©2022 All rights reserved | Created by nFinity