Skorzystaj z naszej pomocyW czym możemy Ci pomóc

Aktualności
Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego. Sędziowie podzielili stanowisko Państwowej Komisji ws. obowiązku zawiadamiania o podejrzeniu wykorzystania seksualnego dziecka
Na rozprawie 1 lipca 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że osoby, które – mając wiarygodną wiadomość o wykorzystaniu seksualnym dziecka nie powiadomiły organów ścigania – podlegają karze również, je
Negatywne stanowisko Państwowej Komisji ws. pedofilnego cytatu w podręczniku szkolnym
Pedofilne wypowiedzi ze względu na ich szkodliwość oraz nieobyczajność nie powinny być rozpowszechniane. Działanie takie szczególnie nie powinno mieć miejsca w odniesieniu do materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla młodzieży. W związ
Udział Państwowej Komisji w 47. Zjeździe Psychiatrów Polskich „Gdy nauka spotyka się z praktyką”
        Wystąpienie Państwowej Komisji skupione było na możliwości pomocy, jaką może ona zaoferować zarówno pacjentom dotkniętym traumą wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, jak i pracującym z nimi specjalistom. P

O Komisji

Misja

Kierujemy się dobrem osób, które jako dzieci cierpiały na skutek czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Mamy na względzie ich ból, poczucie osamotnienia oraz traumatyczne przeżycia, które oddziałują również w ich dorosłym życiu. Uwzględniamy powinność uczynienia zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, jako wyraz przekonania, że żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci, mimo upływu lat, nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu. Działamy dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych. 

Kalendarium

2022
08 czerwca

08 czerwca

Wystąpienie Państwowej Komisji na 47. Zjeździe Psychiatrów Polskich

18 maja

18 maja

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o ustanowienie kuratora procesowego dziecka w początkowym etapie postępowania i 3-dniowego terminu na rozpoznanie wniosku przez sąd

05 kwietnia

05 kwietnia

Projekty wspólnych działań omówione na spotkaniu z Instytutem Sportu oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki

15 marca

15 marca

Pierwsza skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego uwzględniona przez Prokuratora Generalnego z inicjatywy Państwowej Komisji

10 marca

10 marca

Spotkanie z konsultantami krajowymi w dziedzinach psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii oraz seksuologii: dr n. med. Aleksandrą Lewandowską, prof. Piotrem Gałeckim i prof. dr. hab. med. Zbigniewem Lew-Starowiczem

25 lutego

25 lutego

Wystąpienie do 26 stowarzyszeń i związków zawodów artystycznych o informacje oraz dokumentację spraw wykorzystania seksualnego dzieci

14 lutego

14 lutego

Spotkanie konsultacyjne z organizacjami psychologów i psychiatrów ws. reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

04 lutego

04 lutego

Wystąpienie do kuratorów oświaty na temat spraw molestowania dzieci w środowisku szkolnym

28 stycznia

28 stycznia

Propozycja zwołania posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski - jako odpowiedź dla KEP

13 stycznia

13 stycznia

Rozpoczęcie współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki

12 stycznia

12 stycznia

Rusza nowa strona internetowa Państwowej Komisji

11 stycznia

11 stycznia

Polacy wobec zjawiska wykorzystania seksualnego dzieci - prezentacja wyników badań CBOS zleconych przez Państwową Komisję

 • 08
  czerwca
 • 18
  maja
 • 05
  kwietnia
 • 15
  marca
 • 10
  marca
 • 25
  lutego
 • 14
  lutego
 • 04
  lutego
 • 28
  stycznia
 • 13
  stycznia
 • 12
  stycznia
 • 11
  stycznia
prev Next
Copyright ©2022 All rights reserved | Created by nFinity