Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym!

 

Państwowa Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 ogłasza konkurs filmowy dla uczniów szkół podstawowych pt. „Dzieci dzieciom – Dbam o siebie w sieci”. Głównym zadaniem konkursu jest stworzenie 60-sekundowego filmu edukacyjnego na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.

 

Termin złożenia prac konkursowych upływa 1 kwietnia 2024 r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2024 r. Na najciekawsze prace czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły dotyczące konkursu zawarte zostały w Regulaminie zamieszczonym pod Kliknij aby wyświetlić regulamin konkursu

Pytania dotyczące konkursu prosimy przesyłać pod adres mailowy: konkurs@pkdp.gov.pl.

 

UWAGA! Czas składania prac konkursowych został przedłużony do dnia 30 kwietnia br.

Konkurs filmowy został objęty patronatem Fundacji Orange.

Konkurs filmowy został objęty patronatem NASK.

 

Konkurs filmowy został objęty honorowym patronatem Ministra Cyfryzacji.

Rekomendujemy:

Filmy zgłaszane do konkursu nie powinny utrwalać i prezentować wizerunków dzieci w sposób możliwy do ich rozpoznania czy identyfikacji. Ma to związek z ochroną ich prawa do prywatności, które jest podstawową zasadą bezpieczeństwa w Internecie.

 

Nagrodami w konkursie są warsztaty w FabLabie ufundowane przez Fundację Orange, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości składania prac indywidualnych informujemy, że dopuszczamy taką możliwość, w związku z czym zapis regulaminu otrzymuje brzmienie:
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, startujący indywidualnie lub wspólnie w ramach grup (drużyn) nie większych niż 6-osobowych.

 

Regulamin – Dzieci dzieciom -Dbam o siebie w sieci

Plakat – Dbam o siebie w sieci

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity