Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym!

 

Państwowa Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 ogłasza konkurs filmowy dla uczniów szkół podstawowych pt. „Dzieci dzieciom – Dbam o siebie w sieci”. Głównym zadaniem konkursu jest stworzenie 60-sekundowego filmu edukacyjnego na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.

 

Termin złożenia prac konkursowych upływa 1 kwietnia 2024 r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2024 r. Na najciekawsze prace czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły dotyczące konkursu zawarte zostały w Regulaminie zamieszczonym pod Kliknij aby wyświetlić regulamin konkursu

Pytania dotyczące konkursu prosimy przesyłać pod adres mailowy: konkurs@pkdp.gov.pl.

 

UWAGA! Czas składania prac konkursowych został przedłużony do dnia 30 kwietnia br.

Konkurs filmowy został objęty patronatem Fundacji Orange.

Konkurs filmowy został objęty patronatem NASK.

Rekomendujemy:

Filmy zgłaszane do konkursu nie powinny utrwalać i prezentować wizerunków dzieci w sposób możliwy do ich rozpoznania czy identyfikacji. Ma to związek z ochroną ich prawa do prywatności, które jest podstawową zasadą bezpieczeństwa w Internecie.

 

Nagrodami w konkursie są warsztaty w FabLabie ufundowane przez Fundację Orange, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości składania prac indywidualnych informujemy, że dopuszczamy taką możliwość, w związku z czym zapis regulaminu otrzymuje brzmienie:
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, startujący indywidualnie lub wspólnie w ramach grup (drużyn) nie większych niż 6-osobowych.

 

Regulamin – Dzieci dzieciom -Dbam o siebie w sieci

Plakat – Dbam o siebie w sieci

 

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity