Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 ogłosiła konkurs na książkę dla dzieci.

Utwory skierowane do czytelników w wieku 6-10 lat, poza tematyką ochrony dzieci przed przemocą seksualną, powinny rozwijać empatię, doskonalić myślenie, sprzyjać pogłębianiu zainteresowań, umiejętności językowych i psychospołecznych.

Z tym zadaniem pełnoletni autorzy będą się mogli mierzyć do końca grudnia 2024 r. nadsyłając wcześniej niepublikowane, napisane językiem prozatorskim: opowiadania, bajki, powieści czy zbiory opowiadań. Jury składające się osób związanych z literaturą i rynkiem wydawniczym oraz przedstawicieli Państwowej Komisji do 30 marca 2025 r. ogłosi laureata Nagrody Przewodniczącej PKDP. Jury kierować się będzie: spełnieniem wymogów konkursowych, poprawnością i dostosowaniem języka do wieku dziecka, ale też zwróci uwagę na wartości jakie promuje oceniana praca. Szacunek, tolerancja, troska o własne i cudze granice, komunikacja oparta na zaufaniu to ważne przesłania, które powinny wybrzmieć w zgłaszanych do konkursu utworach.  Dzieło laureata zostanie rozpowszechnione cyfrowo oraz wydane w formie książkowej.

O szczegółach można przeczytać w regulaminie konkursowym zamieszczonym pod linkiem.

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity