Placówki Publiczne

Publiczne ośrodki środowiskowe opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Oferta:
 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

DLA DZIECI

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Oferta pomocowa kierowana między innymi do dzieci pokrzywdzonych przestępstwem (pedagogiczna, psychologiczna) i ich opiekunów (prawna). W Fundacji jest przyjazny pokój do przesłuchań dzieci. Zespół placówek działa we współpracy z lokalnymi służbami. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy stacjonarnie w wybranych miastach: Warszawa, Starogard Gdański, Gdańsk; więcej informacji o formach pomocy Fundacji: https://rodzice.fdds.pl/pomoc/jak-mozemy-pomoc/

Fundacja prowadzi i obsługuje również bezpłatny, całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży pod nr 116 111. Istnieje możliwość wysyłania wiadomości przez stronę www.116111.pl

Telefon zaufania przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szukających pomocy w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Wykwalifikowani konsultanci udzielają porad w sytuacjach kryzysowych a w sytuacji zagrożenia życia podejmują interwencje.

Kontakt:

 • e-mail FDDS: biuro@fdds.pl
 • tel.: 22 616 02 68
 • tel.: 788 681 727

PRZESTĘPSTWA INTERNETOWE

Dyżurnet.pl

Dyżurnet.pl jest zespołem ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Jest punktem kontaktowym do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie (przemoc, pornografia), szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Kontakt:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Pogotowie prowadzi poradnię telefoniczną, w której można uzyskać pomoc prawną i psychologiczną. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. Prowadzi też poradnię środowiskową (terapia stacjonarna), poradnictwo prawne stacjonarne i e-mailowe.

Kontakt:

KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE

Inicjatywa „Zranieni w Kościele”

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dorosłych dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego oraz ich najbliższych. Inicjatywę tworzą świeccy katolicy.

Kontakt:

 • e-mail: info@zranieni.info
 • tel. wsparcia 800 280 900 dla osób dorosłych, czynny we wtorki w godz. 19–22
Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
Fundacja Św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski

Strona www.zgloskrzywde.pl powstała, by osobom, które doznały wykorzystania seksualnego w Kościele albo wiedzą o krzywdzie innych, dostarczyć podstawowych informacji o ich prawach, wsparciu, na jakie mogą liczyć, procedurach zgłoszeń i możliwościach reakcji na ewentualne zaniedbania ze strony władz kościelnych. Stronę utworzyły Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

Kontakt:

 • tel.: 571 805 535 – wtorek w godz.9-13 / środa godz. 17-21 / czwartek godz. 17-21
Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Głównym celem Centrum Mediacji i Poradnictwa jest wspieranie polubownego rozwiązywania konfliktów w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, w tym konfliktów występujących pomiędzy duchownymi i świeckimi.

Kontakt:

Copyright ©2023 All rights reserved | Created by nFinity