Z inicjatywy Państwowej  Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, w dniu 20 marca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami World Health Organization: Melanie Hyde oraz Marią Gabrielą Espinossa Serrano, którego tematem były nowe obszary współpracy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) działa w ramach systemu Narodów Zjednoczonych.
Jest odpowiedzialna za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, m.in.:

– tworzy politykę zdrowotną opartą na wiedzy naukowej,

– śledzi i ocenia tendencje zdrowotne na świecie,

– ustala normy i standardy, np. dotyczące składu lekarstw i jakości żywności.

Członkowie Państwowej Komisji zwrócili uwagę na dotychczas podejmowane w Polsce działania związane z ochroną dzieci przed przemocą seksualną. Omówiono  najważniejsze wnioski dwóch dotąd opublikowanych Raportów. Przedstawiono także propozycję szerokiego wsparcia działań WHO w Polsce w obszarze profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci
i młodzieży. Kolejne spotkanie z przedstawicielami WHO zaplanowano na maj br.