Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych, ustanowiony przez Radę Europy na dzień 18 listopada po raz kolejny skłonił do podęcia trudnego i bardzo ważnego tematu przemoc  seksualnej wobec dzieci, tym razem w aspekcie roli personelu medycznego w rozpoznawaniu i reagowaniu na przemoc seksualną wobec dzieci.

 

18 listopada to dzień, który Rada Europy ustanowiła „Europejskim Dniem Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych”. Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie zorganizowała drugą debatę naukową pt.: „Rola personelu medycznego w rozpoznawaniu i reagowaniu na przemoc seksualną wobec dzieci”. Patronat honorowy nad debatą objął Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk.

 

Temat wydarzenia podjęty w debacie dał możliwość otwarcia dyskusji nad skalą problemu i możliwością wypracowania zmiany w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym przez personel medyczny. Debatę otworzyli jej organizatorzy pani Justyna Kotowska Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji oraz prof. dr hab. n. med. Kamil Torres Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki LUM. W wykładach otwierających poruszono zarówno temat uprawnień Państwowej Komisji, który przedstawiła sędzia Agnieszka Rękas, członek PKDP oraz zasady powiadamiania organów ścigania przez pracowników systemu ochrony zdrowia o podejrzeniu przestępstwa wykorzystania seksualnego dziecka, zaprezentowane przez prof. ucz. dr hab. Błażeja Kmieciaka członka PKDP.  W drugiej części debaty poświęconej dyskusji wzięli udział członkowie Państwowej Komisji, profesorowie uczelni i zaproszeni goście. Organizatorom debaty zależało by w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele różnych specjalności medycznych, którzy mogą bardzo wcześnie zarówno rozpoznawać oznaki wykorzystania seksualnego, jak i pracować nad jego skutkami. W debacie specjalistów ginekologów dziecięcych  i tematy z nim związane reprezentowała prof. dr hab. n. med. Anna Torres ginekolog dziecięcy oraz pracownik LUM. Przedstawicielem środowiska pielęgniarek i położnych była pani Jolanta Januszczak Sekretarz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dr n. med. Agata Makarewicz, specjalista psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, zajmująca się diagnozą i terapią psychiatryczną dzieci oraz dr n. hum. psycholog, psychoterapeuta, seksuolog Hanna Elżanowska członek PKDP. Panelistki podnosiły w dyskusji temat zarówno skutków wykorzystania seksualnego dzieci jak i możliwości prący terapeutycznej. Uczestnikami debaty były również osoby zawodowo zajmujące się ochroną dzieci pani Monika Horna-Cieślak – polska prawniczka i działaczka społeczna, adwokatka, od 2023 rzecznik praw dziecka oraz socjolożka, psychotraumatolożka, ekspertka w zakresie standardów ochrony dzieci pani Urszula Kubicka -Kraszyńska reprezentująca Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Całość poprowadziła redaktor Iwona Schymalla.

 

Debata na temat roli personelu medycznego w rozpoznawaniu i reagowaniu na przemoc seksualną wobec dzieci, był pierwszą w Polsce  próbą wypracowania rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa dzieci poprzez min. wzrost świadomości problemu w grupie medyków pozwoli na  nagłośnienie problemu i zaproponowanie rozwiązań, które pomogłyby otoczyć małoletnich ochroną przed wykorzystaniem seksualnym.

 

Debaty, które w zamierzeniu Państwowej Komisji odbywają się cyklicznie, za każdym razem przybliżają temat wykorzystania seksualnego małoletnich w innym aspekcie, ponieważ jest to niezwykle ważny temat społeczny.

 

 

 

 

 

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity