Możesz zgłosić:        

  • podejrzenie popełnienia przestępstwa  
  • podejrzenie niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 
  • prośbę o monitorowanie przez Państwową Komisję sprawy już prowadzonej w prokuraturze lub sądzie 
  • prośbę o zbadanie zakończonego postępowania przygotowawczego 
  • prośbę o włączenie się Państwowej Komisji w postępowanie sądowe na prawach oskarżyciela posiłkowego 
  • prośbę o zbadanie sprawy sądowej pod kątem możliwości wystąpienia do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wniesienie skargi nadzwyczajnej lub kasacji od prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę 
Wiesz o wykorzystaniu seksualnym?
Ktoś wiedział o wykorzystaniu seksualnym, a nie zgłosił tego?
Chcesz, abyśmy monitorowali Twoją sprawę?
Uprawnienia Komisji
Masz pytanie?
Potrzebujesz innej formy pomocy
Inne sprawy
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity