Wyszukiwarka


Sortuj według
1 października, 2021
Sprawca najczęściej wykorzystuje seksualnie dzieci z najbliższego otoczenia
W związku z hasłem akcji „Antyhomofobus w trasie”, Państwowa Komisja informuje, że nie jest ono zgodne z twierdzeniami zawartymi w Raporcie Państwowej Komisji.
28 września, 2021
Rozpoczęcie współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
Współpraca obu instytucji była tematem pierwszego spotkania Państwowej Komisji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Marcinem Wiąckiem.
23 września, 2021
Udział przedstawicieli Państwowej Komisji w kongresie młodzieżowych ośrodków wychowawczych
Wsparcie przez Państwową Komisję wychowawców - praktyków w pracy z trudną młodzieżą, która nierzadko doświadczyła przemocy, było głównym celem uczestnictwa przedstawicieli Państwowej Komisji w XII Kongresie Kadry Zarządzającej...
17 września, 2021
Państwowa Komisja proponuje polskiemu Episkopatowi powołanie wspólnego zespołu do zbadania akt kościelnych
Podtrzymując opinię o konieczności zbadania akt spraw kanonicznych, Państwowa Komisja proponuje Konferencji Episkopatu Polski stworzenie wspólnej grupy badawczej. Jej zadaniem byłaby analiza akt zakończonych spraw prowadzonych...
10 września, 2021
Państwowa Komisja przekaże swoje rekomendacje na spotkaniu Komitetu Praw Dziecka ONZ
Państwowa Komisja opracowała 17 rekomendacji na potrzeby sprawozdania z realizacji w Polsce zaleceń Komitetu Praw Dziecka sformułowanych w 2015 r. Prawa dzieci skrzywdzonych wykorzystywaniem seksualnym nie są jeszcze w Polsce respektowane...
6 września, 2021
Państwowa Komisja bada sposób reagowania związków sportowych na zjawisko pedofilii
Państwowa Komisja wystąpiła do prezesów 68 zarejestrowanych związków sportowych o informacje na temat działań podejmowanych w przypadkach podejrzenia molestowania seksualnego dzieci poniżej 15 lat. Kontynuuje tym samym diagnozę zjawiska przestępczości seksualnej wobec małoletnich w kolejnej grupie podmiotów, którch przedstawiciele mają zawodowo regularny kontakt z dziećmi.
Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity