Wyszukiwarka


Sortuj według
24 maja 2022
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o ustanowienie kuratora procesowego dziecka w początkowym etapie postępowania i rozpoznanie wniosku przez sąd w terminie 3 dni
Państwowa Komisja zwróciła uwagę na potrzebę podjęcia działań legislacyjnych mających na celu skuteczną realizację obowiązku ustanowienia kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w sytuacji, gdy podejrzanym (oskarżonym) o popełnienie   przestępstwa na szkodę dziecka jest jedno z jego rodziców. Wystąpienie zostało skierowane 18 maja 2022 r. do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobry.   W aktualnym stanie
23 maja 2022
Oświadczenie dr. hab. Błażeja Kmieciaka, Przewodniczącego Państwowej Komisji
W związku z artykułem, jaki został opublikowany 22 maja b.r. na łamach portalu „wyborcza.pl” oświadczam, że: Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z zapoznała się z wstępnymi wnioskami, jakie po tegorocznej kontroli przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Z uwagą przyjmujemy sugestie kontrolerów NIK, ale
20 maja 2022
Czy przestępcy seksualni krzywdzący dzieci będą karani szybciej i skuteczniej?
Wyznaczenie prokuratorów – koordynatorów  sprawujących nadzór nad postępowaniami toczącymi się w sprawach wykorzystania seksualnego dzieci i nadanie priorytetowej rangi tym postępowaniom  –  takich zmian w prawie, dzięki inicjatywie  Państwowej Komisji, należy oczekiwać w najbliższym czasie.   Państwowa Komisja wielokrotnie wskazywała na konieczność nadania wyjątkowego charakteru postępowaniom, które toczą się w sprawach przestępstw przeciwko wolności seksualnej
13 maja 2022
Problemowe zachowania seksualne nastolatków w ośrodkach resocjalizacyjnych
    Badania światowe wskazują, że nieletni stanowią 43 proc. sprawców napaści na dzieci poniżej sześciu lat. Najczęściej dopuszczają się ich nastolatkowie pomiędzy 12 a 14 rokiem życia. Jednocześnie, jest to czas podatności na działania prewencyjne, w którym można wprowadzić realne zmiany – tak, by w przyszłości do tego typu czynów nie dochodziło. Dlatego też
9 maja 2022
Ograniczenie dostępu do internetu skazanym za przestępstwa seksualne pacjentom KOZZD w Gostyninie
Państwowa Komisja zaproponowała pomoc Krajowemu Ośrodkowi ZZD w Gostyninie w wypracowaniu zasad używania prywatnych smartfonów i laptopów w sposób, który uniemożliwi kontakt internetowy pacjentów ośrodka z małoletnimi. W ostatnich dwóch latach już kilku uprzednio skazanych za przestępstwa seksualne nawiązywało w mediach społecznościowych kontakty o podtekście seksualnym z dziećmi. Państwowa Komisja zabiega też o budowę systemu
29 kwietnia 2022
Zadośćuczynienie, nawiązka, odszkodowanie dla skrzywdzonych dzieci – badania w toku
Analiza akt spraw sądów cywilnych oraz dane z ministerialnego Funduszu Sprawiedliwości i finansowanych z niego ośrodków pomocy pokrzywdzonym przestępstwem – to główne źródła badań jakościowych prowadzonych obecnie przez Państwową Komisję. Ich celem jest sprawdzenie m.in. jakie kwoty trafiają do osób, które doświadczyły wykorzystania seksualnego jako małoletni. Ważne jest bowiem nie tylko karanie sprawców, ale równoczesne
Copyright ©2022 All rights reserved | Created by nFinity