Wyszukiwarka


Sortuj według
25 stycznia 2023
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Komisji
Komunikat za KPRP: 23 stycznia 2023 r. podpisana została Ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.   Uchwalona ustawa
13 stycznia 2023
Rada Etyki Mediów jednoznacznie podziela stanowisko Państwowej Komisji ws. nieupubliczniania informacji identyfikujących pokrzywdzonych
3 stycznia 2023 r. Państwowa Komisja wystąpiła do Rady Etyki Mediów o zbadanie przypadków ujawnienia w materiałach internetowych informacji umożliwiających zidentyfikowanie małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem pedofilii. Pismem z 12 stycznia 2023 r. Rada w sposób jednoznaczny wskazuje, że takie działanie narusza zasady Karty Etycznej Mediów.   Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności
11 stycznia 2023
„Bezpieczne ferie”- propozycja scenariuszy zajęć profilaktycznych dla szkół
Ferie zimowe dla uczniów z polskich szkół rozpoczną się w tym roku 16 stycznia i trwać będą do 12 lutego. To czas sprzyjający zabawie i wypoczynkowi ale również podejmowaniu zachowań ryzykownych, w tym nawiązywaniu niebezpiecznych dla dzieci relacji, które skutkować mogą wykorzystaniem seksualnym.
4 stycznia 2023
Państwowa Komisja interweniuje w Radzie Etyki Mediów
Poszanowanie prywatności osób skrzywdzonych winno być traktowane jako szczególne zobowiązanie ciążące na osobach informujących opinię publiczną o przypadkach wykorzystania seksualnego dzieci. W związku z ujawnieniem przez media w ostatnich dniach informacji pozwalających łatwo zidentyfikować pokrzywdzone dziecko, Państwowa Komisja wystąpiła do Rady Etyki Mediów.
22 grudnia 2022
Bilbordy kampanii społecznej „#RozmawiajReaguj” na ulicach polskich miast
W największych polskich miastach zawisło kilkaset ogromnych bilbordów kampanii społecznej „#Rozmaiwajreaguj” , która ma na celu uwrażliwienie dorosłych odbiorców na krzywdzę wykorzystywanych seksualnie dzieci.
7 grudnia 2022
Stop wykorzystywaniu seksualnemu dzieci – kolejne działania edukacyjne Państwowej Komisji
Przedstawiciele Państwowej Komisji spotkali się ze specjalistami reprezentującymi służby cywilne, instytucje i organizacje działające w Innowrocławiu.
Copyright ©2023 All rights reserved | Created by nFinity