Wyszukiwarka


Sortuj według
17 stycznia 2022
Łatwiejsze zgłaszanie spraw do Państwowej Komisji – nowa www w Nowym Roku
Prosta i przyjazna dla użytkowników nowa strona internetowa Państwowej Komisji ułatwi komunikację z urzędem oraz składanie zgłoszeń.
14 stycznia 2022
Ochrona małoletnich sportowców przed wykorzystaniem seksualnym – rusza współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki
Stworzenie polityki ochrony małoletnich zawodników i dzieci hobbystycznie uprawiających sport oraz opracowanie niezbędnych procedur reagowania - to główne zadania planowanej grupy roboczej Państwowej Komisji oraz Ministra Sportu i Turystyki.
12 stycznia 2022
Wniosek Państwowej Komisji do Okręgowej Rady Adwokackiej ws. możliwego naruszenia Kodeksu Etyki Adwokackiej przez pełnomocnika kurii bielsko-żywieckiej
Państwowa Komisja zwróciła się do dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku Białej o zbadanie we właściwym trybie - czy pełnomocnik będąca członkiem Rady nie naruszyła etycznych zasad wykonywania zawodu adwokata...
11 stycznia 2022
Polacy opowiadają się za surowszym karaniem za molestowanie seksualne dziecka – wyniki sondażu CBOS w świetle rekomendacji Państwowej Komisji
Zakaz przedawnienia, zakaz zatarcia skazania, surowsze kary za przestępstwa na tle seksualnym, gdy pokrzywdzonym jest dziecko oraz kompensata finansowa ze strony sprawcy – propozycje te mają wysokie poparcie w polskim społeczeństwie.
5 stycznia 2022
Pomoc finansowa oraz rzeczowa dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem wykorzystania seksualnego – kontynuacja badań Państwowej Komisji
Państwowa Komisja sprawdza jakie wsparcie dostają osoby pokrzywdzone przestępstwem wykorzystania seksualnego.
Copyright ©2022 All rights reserved | Created by nFinity