W związku z tym, że Sejm RP dotąd nie wybrał nowego przewodniczącego, Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 chce stanowczo podkreślić, że nadal będzie działać z całym dotychczasowym zaangażowaniem. Ciągłość jej pracy zapewnia wcześniej dokonany wybór zastępców przewodniczącego i odpowiednie umocowanie dyrektorów Urzędu Państwowej Komisji.

 

Państwowa Komisja licząc na jak najszybsze wyłonienie przewodniczącego (najbliższe posiedzenie Sejmu RP odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023 r.), zapewnia jednocześnie, że w prowadzonych przez nią obecnie pracach nie nastąpią żadne istotne zmiany. Kontynuowane będą w szczególności:

  1. wysiłki mające na celu jak najszybsze rozpoczęcie postępowań wyjaśniających w sprawach przedawnionych (zastępca przewodniczącego jest upoważniony do wykonywania wszystkich uprawnień przewodniczącego w tych postępowaniach),
  2. działania wspierające osoby poszkodowane w toczących się postępowaniach przygotowawczych i sądowych,
  3. badania stanowiące podstawę kolejnego raportu dotyczącego zjawiska wykorzystania seksualnego w Polsce, jak i inicjatywy z zakresu edukacji i prewencji.

 

Jednocześnie Państwowa Komisja pragnie powiadomić wszystkie osoby, które w dzieciństwie zostały  skrzywdzone przestępstwem wykorzystania seksualnego, że nie ulega żadnej zmianie sposób zgłaszania do niej spraw indywidualnych, dotyczących  tych przestępstw. Wszelkie informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie: https://pkdp.gov.pl/.