W dniu 12 kwietnia 2023r. Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 podjęła Uchwałę o powołaniu ze swego grona dwóch Zastępców Przewodniczącego Państwowej Komisji.

Na stanowisko Zastępców wybrani zostali: Justyna Kotowska, będąca psychologiem,  psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz biegłym sądowym. Od lat zajmuje się pracą z osobami doświadczającymi przemocy oraz z sprawcami. Pracując w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie prowadziła terapię indywidualną i grupową oraz opiniowała sprawców czynów zabronionych. Badania naukowe realizuje w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. W Państwowej Komisji zaangażowana jest w szczególności w prace prewencyjne, edukacyjne oraz badawcze. Stanowisko Zastępcy objął również Andrzej Nowarski będący prawnikiem– radcą prawnym, LLM (University of London). W zakresie zadań Państwowej Komisji skupionym na problematyce dotyczącej spraw przedawnionych jakie podejmowane będą niebawem przez Państwową Komisję w ramach postępowań wyjaśniających.