W dniu 20 kwietnia b.r. Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 skierowała wystąpienie do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Spowodowane było ono wypowiedziami jednego z jej ekspertów, który kilkakrotnie komentował zachowania tybetańskiego przywódcy, Dalajlamy: w ostatnich tygodniach był on krytykowany za niewłaściwe zachowanie względem dziecka. Wypowiedzi ww. eksperta wzbudziły w części opinii publicznej niepokój. Zwrócona została uwaga, że miały one charakter usprawiedliwiania powszechnie krytykowanych zachowań wspomnianego przywódcy duchowego.

 

Poniżej znajduje się pełna treść wystąpienia Państwowej Komisji.

 

Pismo Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji do Prezesa Fundacji Helsińskiej_