Spotkanie w MEiN

Upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki wykorzystania seksualnego w ramach szkoleń dla nauczycieli i włączenie tego rodzaju treści do podstawy programowej

Opublikowano: 21 czerwca 2021
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity