Państwowa Komisja spotkała się 10 maja br. w swojej siedzibie z kierowanym przez abp. Wojciecha Polaka Zespołem KEP ds. kontaktów z Państwową Komisją. Celem spotkania było przede wszystkim omówienie warunków i zasad współpracy na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwem pedofilii.  Przedstawiciele Zespołu KEP  wskazali na wątpliwości w zakresie prawa państwowego i prawa kościelnego, związane z przekazaniem akt z postępowań kościelnych, o które wnioskowała Państwowa Komisja. Nie podzielając wątpliwości w zakresie prawa państwowego, Państwowa Komisja przyjęła do wiadomości wyjaśnienia w zakresie prawa kościelnego. Państwowa Komisja liczy na możliwie szybkie uzyskanie przez Delegata KEP ze strony Stolicy Apostolskiej interpretacji papieskiej „Instrukcji o poufności procedur prawnych” z 17 grudnia 2019 r., która znosi tzw. tajemnicę papieską w sprawach nadużyć seksualnych. Uzyskanie interpretacji ma umożliwić sprawne przekazanie Państwowej Komisji akt z postępowań kościelnych.

Delegat KEP abp Wojciech Polak jednoznacznie zadeklarował wolę współdziałania z Państwową Komisją – w tym – w zakresie wyjaśnienia wszystkich przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych katolickich, a także przekazania akt postępowań kościelnych oraz danych dotyczących zjawiska pedofilii posiadanych przez odpowiednie agendy Kościoła katolickiego, jak też informacji dotyczących metodologii prowadzonych badań.

Państwowa Komisja ma za zadanie opisanie zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci w różnych środowiskach, również w Kościele katolickim. Niezbędne zatem jest pozyskanie dokumentacji, która umożliwi w sposób rzetelny scharakteryzowanie problemu oraz stworzenie procedur chroniących dzieci w przyszłości. W ramach zbierania danych do analiz Państwowa Komisja w lutym br. zwróciła się o akta do wszystkich sądów biskupich (w sprawach procesów kanonicznych), a w marcu br. – do wszystkich diecezjalnych biskupów (w sprawach postępowań  karno-administracyjnych).

Państwowa Komisja w maju br. zwróciła się również o nadesłanie informacji dotyczących przyjętego sposobu działania w przypadku wykorzystywania seksualnego małoletnich – do zwierzchników polskich Kościołów: prawosławnego, greckokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, luterańskiego, zielonoświątkowego oraz do zboru Świadków Jehowy.