Spotkanie robocze Państwowej Komisji ds. Pedofilii z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę dotyczyło zasad i praktycznych aspektów współpracy, zainicjowanej 1 czerwca br. FDDS to największa i najbardziej doświadczona organizacja pozarządowa, od 30 lat pomagająca dzieciom doświadczającym przemocy. Państwowa Komisja będzie wspierać dwa z projektów Fundacji – Centra Pomocy Dzieciom oraz „Standardy ochrony dzieci”.

„Standardy ochrony dzieci” są programem profilaktyki i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci przez dorosłych i rówieśników, przeznaczonym dla różnych placówek i instytucji działających na rzecz dzieci. Z kolei Centra Pomocy Dzieciom to sieć placówek, w których dzieci i młodzież pokrzywdzone przestępstwem przemocy i wykorzystania seksualnego otrzymują kompleksową i bezpłatną pomoc psychologiczną, edukacyjną, prawną i medyczną. CPD funkcjonują już w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji DDS 21 czerwca 2021 r.