Interdyscyplinarne Centra Pomocy Dzieciom i „Standardy ochrony dzieci” to projekty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, których realizację będzie wspierała Państwowa Komisja ds. Pedofilii. Obszary współpracy ustalone zostały podczas spotkania z przedstawicielkami tej najbardziej doświadczonej polskiej organizacji pozarządowej pomagającej dzieciom pokrzywdzonym przemocą, także seksualną. Kolejne robocze spotkanie odbędzie się jeszcze w czerwcu.

„Standardy ochrony dzieci” są autorskim programem Fundacji DDS przeznaczonym dla wszelkich placówek skupiających dzieci (żłobki, przedszkola, szkoły, pozarządowe, inne). Państwowa Komisja będzie w ramach swoich uprawnień promować systemowe wprowadzenie opracowanych w Standardach zasad profilaktyki i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci przez dorosłych (rodziców, pracowników placówki) oraz rówieśników.

Zdaniem Państwowej Komisji godne propagowania są też Centra Pomocy Dzieciom – nowoczesne placówki, w których dzieci i młodzież pokrzywdzone przestępstwem przemocy i wykorzystania seksualnego otrzymują kompleksową i bezpłatną pomoc psychologiczną, edukacyjną, prawną i medyczną. CPD funkcjonują już w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim.

Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii spotkali się z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę 31 maja 2021 r., w ramach budowania sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ze strony Fundacji w spotkaniu udział wzięły przedstawicielki zarządu Renata Szredzińska i Marta Skierkowska oraz mec. Katarzyna Katana.

Misją Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest pomoc dzieciom, które doświadczają przemocy i wykorzystania seksualnego. W latach 1991-2016 funkcjonowała pn. Fundacja Dzieci Niczyje. Prowadzi m.in. bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży o nr. 116 111.