Państwowa Komisja ds. Pedofilii zapoznała się z kwerendą dotyczącą wykorzystywania seksualnego małoletnich w polskim Kościele, przedstawioną podczas konferencji Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Wyniki zaprezentowanej kwerendy zostały poszerzone – w porównaniu do badań ISKK z marca 2019 r. Przydatność przedstawionych danych dla diagnostyki wykorzystywania seksualnego dzieci w środowisku kościelnym będzie jednak można ocenić dopiero po otrzymaniu informacji o metodologii badania (m.in. o narzędziach, procedurze czy sposobie zbierania danych).

Prezentacja Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży jest krokiem w dobrą stronę, gdyż każde podkreślanie odpowiedzialności sprawców czynów pedofilskich zwiększa szanse na odpowiednie zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym i na zapobieganie dalszemu krzywdzeniu dzieci.

Państwowa Komisja liczy na dobrą współpracę z Komisją Episkopatu Polski w sprawie wyjaśniania zjawiska wykorzystania seksualnego.

Materiały