Upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki wykorzystania seksualnego w ramach szkoleń dla nauczycieli i włączenie tego rodzaju treści do podstawy programowej to główne kierunki współpracy nakreślone podczas spotkania Państwowej Komisji ds. Pedofilii z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Przedstawiciele MEiN zwrócili uwagę na potrzebę dostosowania systemu szkolnego ze względu na wzrost liczby uczniów wymagających zindywidualizowanego wsparcia w swoim rozwoju. Wiąże się z tym m.in. konieczność dodatkowego kształcenia nauczycieli. Ze strony Państwowej Komisji padła, dobrze przyjęta przez stronę ministerialną, propozycja włączenia modułu profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci do programów szkoleń dla pracowników oświatowych. Mówiono też o potrzebie wprowadzenia profilaktyki i edukacji wykorzystania seksualnego do programu nauczania. Rozmawiano też o  projektach wspólnej kampanii społecznej.

Członkowie Państwowej Komisji spotkali się z przedstawicielami MEiN 17.06.2021. Ze strony Ministerstwa w spotkaniu wzięli udział: wiceminister Marzena Machałek oraz dyrektorzy Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Joanna Wilewska i Wawrzyniec Roch Kowalski