Wyszukiwarka


Sortuj według
21 czerwca 2021
Spotkanie w MEiN
Upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki wykorzystania seksualnego w ramach szkoleń dla nauczycieli i włączenie tego rodzaju treści do podstawy programowej to główne kierunki współpracy nakreślone podczas spotkania Państwowej Komisji ds. Pedofilii z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedstawiciele MEiN zwrócili uwagę na potrzebę dostosowania systemu szkolnego ze względu na wzrost liczby uczniów wymagających zindywidualizowanego wsparcia
17 czerwca 2021
Brak wsparcia psychologicznego w sprawach przestępstw pedofilskich
Dzieci wykorzystane seksualnie przeważnie nie mają wsparcia psychologa, psychiatry czy seksuologa na etapie postępowań prokuratorskich. Z drugiej strony, sprawcy przestępstw pedofilskich w cyberprzestrzeni nie są konsultowani seksuologicznie pod kątem ryzyka ponownego popełnienia czynów. Są to kolejne wstępne wnioski z przeprowadzonej przez Państwową Komisję ds. Pedofilii analizy akt zakończonych postępowań sądowych. Szczegółowe dane będą przedstawione w
1 czerwca 2021
Obszary współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę
Interdyscyplinarne Centra Pomocy Dzieciom i „Standardy ochrony dzieci” to projekty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, których realizację będzie wspierała Państwowa Komisja ds. Pedofilii. Obszary współpracy ustalone zostały podczas spotkania z przedstawicielkami tej najbardziej doświadczonej polskiej organizacji pozarządowej pomagającej dzieciom pokrzywdzonym przemocą, także seksualną. Kolejne robocze spotkanie odbędzie się jeszcze w czerwcu. „Standardy ochrony dzieci” są autorskim
20 maja 2021
Kary zasądzane dla pedofili w Polsce – wstępna analiza Państwowej Komisji
Łagodne kary, słaby nadzór nad skazanymi oraz niewydawanie zobowiązań do terapii uzależnień czy do przeproszenia pokrzywdzonych. Takie są wstępne wnioski z przeprowadzonej przez Państwową Komisję ds. Pedofilii analizy akt zakończonych postępowań sądowych. Szczegółowe dane będą przedstawione w lipcowym raporcie. W postępowaniach karnych sądowych, dotyczących czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat
12 maja 2021
Spotkanie Państwowej Komisji ds. Pedofilii z Delegatem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży
Państwowa Komisja spotkała się 10 maja br. w swojej siedzibie z kierowanym przez abp. Wojciecha Polaka Zespołem KEP ds. kontaktów z Państwową Komisją. Celem spotkania było przede wszystkim omówienie warunków i zasad współpracy na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwem pedofilii.  Przedstawiciele Zespołu KEP  wskazali na wątpliwości w zakresie prawa państwowego i prawa kościelnego, związane z
7 maja 2021
Państwowa Komisja bada sposób reagowania polskich kościołów chrześcijańskich na zjawisko pedofilii
Do zwierzchników polskich Kościołów: prawosławnego, greckokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, luterańskiego, zielonoświątkowego oraz zboru Świadków Jehowy skierowane zostało wystąpienie Komisji. Dotyczy postępowania we wspólnotach w przypadku wykorzystywania seksualnego małoletnich. Jak dotąd, nikt nie dysponuje zbiorczymi danymi dotyczącymi sposobu reagowania polskich wspólnot chrześcijańskich na przestępstwa tego typu. Dane posłużą do kompleksowej oceny skali wykorzystywania seksualnego dzieci poniżej lat 15
Copyright ©2023 All rights reserved | Created by nFinity