W siedzibie Państwowej Komisji 6 października odbyło się kolejne spotkanie z dr hab. n. med. Marzeną Samardakiewicz, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podczas spotkania podkreślono, że szczególnie istotnym obszarem współpracy jest poszerzenie treści kształcenia na kierunkach medycznych o zagadnienia dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci, diagnozy tego zjawiska i skutecznego interweniowania. Robocza narada przyniosła konkretne ustalenia co do rozszerzania form edukowania studentów UMLub w zakresie problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci (umiejętności rozpoznawania i prawidłowego reagowania w przypadku podejrzenia wykorzystania), poprzez przygotowanie fakultetu interdyscyplinarnego, organizowanie wykładów edukacyjnych i warsztatów prowadzonych przez ekspertów z PKDP w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w ramach działającej Akademickiej Pomocy Psychologicznej i Edukacyjnej. Zmiany w obrębie kształcenia obejmować będą także studentów nowo utworzonego na UMLub kierunku psychologia.

 

Prace nad wdrażaniem porozumienia z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie koordynuje Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych i Kierownik Zakładu Psychologii Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. UML, która 6 października br. uczestniczyła w spotkaniu z członkami Państwowej Komisji.