Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych, ustanowiony przez Radę Europy, skłania do podejmowania tematów trudnych i ważnych, a takim jest przemoc seksualna wobec dzieci z niepełnosprawnościami.
Pierwszą debatę dotyczącą tego zagadnienia organizuje 18 listopada br. Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.
Tytuł planowanej debaty „Dlaczego nie słyszymy głosu dzieci z niepełnosprawnościami skrzywdzonych seksualnie? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne” wskazuje, że mimo iż dzieci z niepełnosprawnościami są, jak się wydaje, grupą szczególnie narażoną na przestępstwa seksualne, społeczeństwo wie o tym niewiele. Jaka jest skala tego problemu? Jakie bariery utrudniają nadanie mu odpowiedniej wagi? Jak można skutecznie przeciwdziałać i interweniować w przypadku wykorzystania seksualnego tych szczególnie bezbronnych osób? To tylko część pytań, na które odpowiadać będą specjaliści, przedstawiciele organów państwowych i środowisk naukowych.
Z uwagi na wagę poruszanego zagadnienia wydarzenie honorowym patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.
Państwowa Komisja zaprosiła do debaty nad tym ważnym, a jak się wydaje niewystarczająco nagłośnionym tematem: prof. dr hab. Marzennę Zaorską, Przewodniczącą Sekcji Pedagogiki Specjalnej (SPS) KNP PAN,; dr hab. Monikę Dąbkowską, Przewodniczącą Zespołu SPS KNP PAN ds. współpracy z PKDP,; dr Monikę Zima-Parjaszewską, Prezeskę Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,; Pawła Wdówika, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,; dr hab. Beatę Nowak, prof. Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości,; dr hab. Remigiusza Kijaka prof. Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Izabelę Fornalik z Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Prelegenci spotkają się w Warszawie, w Pałacu Staszica. Do udziału w debacie online zaproszeni zostaną członkowie Sekcji Pedagogiki Specjalnej KNP PAN. Przysłuchiwać się dyskusji online oraz komentować na czacie będą przedstawiciele placówek wychowawczych, opiekuńczych oraz pomocowych: nauczyciele, kuratorzy, wychowawcy oraz rodzice opiekujący się na co dzień dziećmi z niepełnosprawnością. Moderatorami debaty będą znakomici dziennikarze: red. Karolina Głowacka i red. Michał Janczura (Radio TOK FM).