Wyszukiwarka


Sortuj według
23 września 2021
Udział przedstawicieli Państwowej Komisji w kongresie młodzieżowych ośrodków wychowawczych
Wsparcie przez Państwową Komisję wychowawców - praktyków w pracy z trudną młodzieżą, która nierzadko doświadczyła przemocy, było głównym celem uczestnictwa przedstawicieli Państwowej Komisji w XII Kongresie Kadry Zarządzającej...
17 września 2021
Państwowa Komisja proponuje polskiemu Episkopatowi powołanie wspólnego zespołu do zbadania akt kościelnych
Podtrzymując opinię o konieczności zbadania akt spraw kanonicznych, Państwowa Komisja proponuje Konferencji Episkopatu Polski stworzenie wspólnej grupy badawczej. Jej zadaniem byłaby analiza akt zakończonych spraw prowadzonych...
10 września 2021
Państwowa Komisja przekaże swoje rekomendacje na spotkaniu Komitetu Praw Dziecka ONZ
Państwowa Komisja opracowała 17 rekomendacji na potrzeby sprawozdania z realizacji w Polsce zaleceń Komitetu Praw Dziecka sformułowanych w 2015 r. Prawa dzieci skrzywdzonych wykorzystywaniem seksualnym nie są jeszcze w Polsce respektowane...
6 września 2021
Państwowa Komisja bada sposób reagowania związków sportowych na zjawisko pedofilii
Państwowa Komisja wystąpiła do prezesów 68 zarejestrowanych związków sportowych o informacje na temat działań podejmowanych w przypadkach podejrzenia molestowania seksualnego dzieci poniżej 15 lat. Kontynuuje tym samym diagnozę zjawiska przestępczości seksualnej wobec małoletnich w kolejnej grupie podmiotów, którch przedstawiciele mają zawodowo regularny kontakt z dziećmi.
27 sierpnia 2021
Reakcja Państwowej Komisji na doniesienia medialne w sprawie podejrzenia molestowania seksualnego uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach
Państwowa Komisja podjęła z urzędu sprawę opisaną w przekazach medialnych, które wskazują na możliwość stosowania przemocy, w tym o charakterze seksualnym, wobec uczennic szkoły sportowej.
13 sierpnia 2021
Interwencja Państwowej Komisji w sprawie wypowiedzi bp Antoniego Długosza
Państwowa Komisja zwróciła się do abp Stanisława Gądeckiego o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wyjaśnienie wypowiedzi bp Antoniego Długosza podczas Apelu Jasnogórskiego  i wyciągniecie konsekwencji wobec biskupa, będącego członkiem Konferencji Episkopatu Polski oraz przedsięwzięcie działań, które zapobiegną w przyszłości tego rodzaju wypowiedziom osób duchownych.
Copyright ©2023 All rights reserved | Created by nFinity