Wyszukiwarka


Sortuj według
19 lutego 2021
Oświadczenie w sprawie opisanej przez portal onet.pl
W związku ze sprawą opisaną na portalu Onet pt.: „Tato, muszę wam coś powiedzieć”, Państwowa Komisja wskazuje, że sprawa poszkodowanego dziecka została niezwłocznie podjęta i nadal pozostaje w zainteresowaniu Komisji. Po przeprowadzonym wysłuchaniu ojca skrzywdzonego dziecka i zapoznaniu się ze szczegółowymi okolicznościami sprawy, Komisja zwróciła się do  Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu
17 lutego 2021
Oświadczenie Państwowej Komisji ds. Pedofilii
W nawiązaniu do komunikatu Państwowej Komisji ds. pedofilii, dotyczącego sprawy ks. Andrzeja Dymera oraz przekazu treści komunikatu przez media, Państwowa Komisja oświadcza, co następuje: Celem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Państwową Komisję wobec osoby wskazanej jako sprawca jest wydanie postanowienia w przedmiocie wpisu tej osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości.
16 lutego 2021
Komunikat Państwowej Komisji ds. Pedofilii w sprawie Ks. Andrzeja Dymera
W związku z pytaniami dotyczącymi sprawy ks. Andrzeja Dymera, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 informuje, że do Komisji wpłynęły akta przedawnionej sprawy dotyczącej wskazanej osoby. Komisja przystąpiła do badania zgromadzonych w sprawie dokumentów. W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi śmierci duchownego, Komisja
10 lutego 2021
Państwowa Komisja ds. Pedofilii przystąpiła do postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego
Państwowa Komisja, działając na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, przystąpiła do postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego. Sprawa dotyczy skierowanej do Państwowej Komisji prośby przedstawiciela ustawowego pokrzywdzonego o udział w toczącym się postępowaniu sądowym w
9 lutego 2021
Zagrożenia internetowe – Państwowa Komisja przyjmuje zgłoszenia
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od 2004 r. w dniu 9 lutego. Jak wskazują wyniki analiz trwający okres pandemii istotnie zwiększył liczbę popełnianych przestępstw pedofilskich z użyciem sieci internetowej. Do Państwowej Komisji ds. Pedofilii trafiają zgłoszenia dotyczące tego typu zdarzeń. Stanowią one ok. 10% aktualnie prowadzonych spraw. Dnia 9 lutego obchodzony jest w blisko 50
2 lutego 2021
Spotkanie Członków Państwowej Komisji ds. Pedofilii z Prezydentem RP Andrzejem Dudą
2 lutego 2021 r. Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Podczas spotkania przedstawiono Prezydentowi specyfikę spraw, jakie kierowane są do Państwowej Komisji. Opisano ponadto charakter codziennych działań, jakie podejmuje Komisja w zakresie toczących się postępowań związanych ze zgłoszeniem przestępstwa pedofilii oraz prowadzonych prac analityczno-badawczych. Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii
Copyright ©2023 All rights reserved | Created by nFinity