Już 3 i 4 października br. pierwsze grupy przedstawicieli gmin spotkają się na organizowanych przez  Departament Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych PKDP nieodpłatnych  szkoleniach dotyczących  przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania seksualnego dzieci.

 

Szkolenia będą prowadzone przez pracowników Departamentu, w trybie on-line, w 20-25 osobowych grupach z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz możliwością zadawania pytań i dyskusji z uczestnikami. Ta inicjatywa ma na razie pilotażowy charakter, ale w przyszłości ma objąć  wszystkie chętne gminy w Polsce.

 

Dzięki zaangażowaniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego udało się pozyskać szerokie grono zainteresowanych projektem  przedstawicieli  świętokrzyskich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.  Oferta była kierowana do lokalnych liderów, osób cieszących się autorytetem w swoim środowisku. Na szkolenie zgłosili się  min. wójtowie, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przewodniczący rady gmin. To ogromnie cieszy, gdyż właśnie od takich osób zależy czy problem krzywdzenia seksualnego dzieci zaistnieje w świadomości społecznej. Zdobyta podczas webinarium wiedza pozwoli na szybkie i adekwatne reagowanie w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego.

 

Zgodnie z rekomendacją 18 zawartą w I Raporcie PKDP informowanie małych, lokalnych społeczności o zjawisku wykorzystania seksualnego dzieci i jego konsekwencjach jest ważnym czynnikiem profilaktycznym.