Wyszukiwarka


Sortuj według
22 lipca 2021
Ostatnie prace nad raportem Państwowej Komisji
Blisko 300 stron liczy pierwszy raport Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Zawiera m.in. wyniki badań akt postępowań sądowych i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i innych podmiotów. Przygotowywane jest także jego streszczenie. Dokument zostanie ogłoszony na początku przyszłego tygodnia.
19 lipca 2021
Komunikat Państwowej Komisji – pierwszy wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji został uwzględniony
Zastępca Prokuratora Generalnego 7 lipca br. poinformował Państwową Komisję, że jej wniosek o wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego na niekorzyść oskarżonego o wykorzystanie seksualne dzieci poniżej lat 15 został uwzględniony.
14 lipca 2021
Państwowa Komisja zwraca się o informacje i akta do zakonów katolickich
Ponad 70 pism z prośbą o informacje oraz akta postępowań karno- administracyjnych zostało wysłanych do przedstawicieli katolickich męskich zgromadzeń zakonnych. Uzyskane dane posłużą ocenie skali wykorzystania seksualnego w Polsce.
7 lipca 2021
Poseł ukarany naganą – skuteczna interwencja Państwowej Komisji
Komisja Etyki Poselskiej ukarała naganą jednego z posłów - za skandaliczną wypowiedź na jednym z portali społecznościowych, która godziła w dobre imię ofiar czynów pedofilskich. Państwowa Komisja 11 marca 2021 r. skierowała pismo...
28 czerwca 2021
Wykorzystywanie małoletnich w Kościele katolickim – wyniki badań
Państwowa Komisja ds. Pedofilii zapoznała się z kwerendą dotyczącą wykorzystywania seksualnego małoletnich w polskim Kościele, przedstawioną podczas konferencji Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego
24 czerwca 2021
Wystąpienie o informacje do watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary
W związku z nieprzekazaniem akt spraw dotyczących przestępstw seksualnych dokonanych przez duchownych Kościoła katolickiego przez Konferencję Episkopatu Polski, Państwowa Komisja ds. Pedofilii zwróciła się o informacje do watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, będącej właścicielem akt postępowań kanonicznych. Wystąpienie dotyczy przede wszystkim liczby prowadzonych w ciągu ostatnich osiemnastu lat kościelnych postępowań dotyczących polskich duchownych, w tym hierarchów.
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity