Justyna Kotowska
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji

Justyna Kotowska – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, nauczyciel akademicki, biegły sądowy. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii Humanistycznej INTRA. Należy do zespołu psychologów Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie zajmuje się opiniowaniem pacjentów, wobec których zastosowano środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Od 15 lat pracuje ze sprawcami przemocy oraz ich rodzinami prowadząc psychoterapię indywidulaną i grupową. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych: https://orcid.org/0000-0002-2773-355X

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity