Justyna Kotowska
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji

Justyna Kotowska – psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, nauczyciel akademicki. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Należy do zespołu psychologów Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie zajmuje się opiniowaniem pacjentów, wobec których zastosowano środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Od 10 lat pracuje ze sprawcami przemocy oraz ich rodzinami. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych: https://orcid.org/0000-0002-2773-355X

Copyright ©2023 All rights reserved | Created by nFinity