Agnieszka Rękas
Członek Państwowej Komisji

Agnieszka Rękas – sędzia w stanie spoczynku. W latach 2016-2018 była głównym konsultantem ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, a także członkiem zespołu ds. analiz systemowych w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2013 do 2018 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka. W latach 2005-2014 członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest autorką wielu publikacji nt. sprawiedliwości naprawczej, mediacji, praw dziecka i prawa nieletnich. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2015) i Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka (2018). 

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity