Barbara Chrobak
Członek Państwowej Komisji

Barbara Chrobak – magister administracji, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu ekspertyzy dokumentów i badań pisma ręcznego, a także podyplomowe studia menadżerskie MBA Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  

 

Sprawując mandat posła RP VIII kadencji była członkiem kilku komisji sejmowych, m.in. Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Wiceprzewodniczącą Komisji Kontroli Państwowej. Zainicjowała i przewodniczyła Parlamentarnemu zespołowi „Dobro dziecka jako cel najwyższy”, organizując m.in. konferencję międzynarodową dotyczącą odbierania dzieci polskim obywatelom za granicą,  która zapoczątkowała zmiany przepisów w Konwencji Haskiej.  

 

Związana zawodowo z Prokuraturą Regionalną w Katowicach. Sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury  oraz Przewodniczącej Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników RP im. Ireny Babińskiej. 

 

Otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP za działalność społeczną i charytatywną. Utworzyła i prowadzi Fundację „Dobro Dziecka Cel Najwyższy”. Jest biegłym sądowym z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów. 

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity