Hanna Elżanowska
Członek Państwowej Komisji

Hanna Elżanowska – psycholog ze stopniem doktora, psychoterapeuta, seksuolog, nauczyciel akademicki. Przez wiele lat była pracownikiem Instytutu Psychologii KUL JP II, a  obecnie współpracuje z wieloma uczelniami i szkołami wyższymi, w których naucza psychologii. Jest biegłym sądowym w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży, specjalistą z zakresu pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie oraz członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od wielu lat zajmuje się diagnostyką psychologiczną, opiniowaniem sądowym, psychoterapią indywidualną i terapią rodzin. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się diagnozą i pomocą dzieciom krzywdzonym. 

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity