Karolina Bućko
Przewodnicząca Państwowej Komisji

Karolina Maria Bućko  – W 1997r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, odbywała aplikacje prokuratorską, komorniczą i adwokacką. W 2005r. po złożeniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Zawodowo prowadziła własną kancelarię, w której szczególnie bliskie były jej zagadnienia wynikające z szerokiej problematyki Praw Kobiet w przestrzeni społecznej, gospodarczej i rodzinnej. Wielokrotnie reprezentowała w postepowaniach przygotowawczych i sądowych  osoby pokrzywdzone przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Od ponad 10 lat ekspertka w prawnych aspektach przemocy domowej, prowadząca szkolenia dla pracowników OPS i GOPS w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących przemocy domowej organizowane przez organy samorządowe dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i dzielnicowych, aktywny propagator i edukator młodzieży w szkołach podstawowych i ponad podstawowych w kwestii najważniejszych zagadnień prawnych w tym cyberprzestępczości.

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity