Wyszukiwarka


Sortuj według
9 lutego 2021
Zagrożenia internetowe – Państwowa Komisja przyjmuje zgłoszenia
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od 2004 r. w dniu 9 lutego. Jak wskazują wyniki analiz trwający okres pandemii istotnie zwiększył liczbę popełnianych przestępstw pedofilskich z użyciem sieci internetowej. Do Państwowej Komisji ds. Pedofilii trafiają zgłoszenia dotyczące tego typu zdarzeń. Stanowią one ok. 10% aktualnie prowadzonych spraw. Dnia 9 lutego obchodzony jest w blisko 50
2 lutego 2021
Spotkanie Członków Państwowej Komisji ds. Pedofilii z Prezydentem RP Andrzejem Dudą
2 lutego 2021 r. Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Podczas spotkania przedstawiono Prezydentowi specyfikę spraw, jakie kierowane są do Państwowej Komisji. Opisano ponadto charakter codziennych działań, jakie podejmuje Komisja w zakresie toczących się postępowań związanych ze zgłoszeniem przestępstwa pedofilii oraz prowadzonych prac analityczno-badawczych. Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii
29 stycznia 2021
Informacja o aktualnych działaniach Państwowej Komisji ds. Pedofilii
Do końca stycznia 2021 r. do Państwowej Komisji ds. Pedofilii skierowanych zostało blisko 90 spraw. W ponad 30 z nich przekazane zostało zgłoszenie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Ponadto regularnie podejmowane są kolejne działania o charakterze analitycznym, wprost związane z edukacyjnymi oraz prewencyjnymi kompetencjami Komisji. W ciągu ostatnich tygodni liczba skierowanych do Państwowej Komisji
28 stycznia 2021
Nawiązanie współpracy Państwowej Komisji ds. pedofilii z Komendą Główną Policji
W dniu 27 stycznia 2021 r. Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii spotkali się z Komendantem Głównym Policji gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem oraz zastępcą Komendanta Głównego Policji gen. insp. Pawłem Dobrodziejem. W spotkaniu uczestniczyli też Dyrektorzy Biura Kryminalnego KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Biura Prewencji KGP. Podczas spotkania Członkowie Komisji mieli możliwość
22 stycznia 2021
Spotkanie Państwowej Komisji ds. Pedofilii z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim
W dniu 21 stycznia 2021 r. Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii odbyli spotkanie z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim. Ksiądz profesor jest obecnie kierownikiem Katedry Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące ochrony dzieci przed przestępstwem pedofilii. W trakcie kilkugodzinnego spotkania roboczego poruszona została m.in. tematyka standardów ochrony
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity