2 lutego 2021 r. Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Podczas spotkania przedstawiono Prezydentowi specyfikę spraw, jakie kierowane są do Państwowej Komisji. Opisano ponadto charakter codziennych działań, jakie podejmuje Komisja w zakresie toczących się postępowań związanych ze zgłoszeniem przestępstwa pedofilii oraz prowadzonych prac analityczno-badawczych. Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii przedstawili również Prezydentowi projekt kompleksowych zmian w prawie karnym w zakresie zwiększenia ochrony prawnokarnej dzieci przed przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W ramach tej propozycji zwrócono uwagę m. in. na szersze zabezpieczenie praw osób małoletnich, a także zwiększenie bezpieczeństwa dzieci narażonych coraz częściej na przestępstwa seksualne w cyberprzestrzeni. W najbliższym czasie praca nad projektem będzie kontynuowana wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP.

(fot. Kancelaria Prezydenta RP)