Państwowa Komisja, działając na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, przystąpiła do postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego. Sprawa dotyczy skierowanej do Państwowej Komisji prośby przedstawiciela ustawowego pokrzywdzonego o udział w toczącym się postępowaniu sądowym w sprawie o wykorzystywanie seksualne małoletniego do lat 15. Uczestnictwo Państwowej Komisji w prowadzonym postępowaniu na prawach oskarżyciela posiłkowego ma na celu przede wszystkim wsparcie małoletnich osób pokrzywdzonych.