Wyszukiwarka


Sortuj według
19 lutego 2021
Niepełnosprawne dzieci narażone na przemoc seksualną – Państwowa Komisja ds. Pedofilii rozpoczyna monitorowanie
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną prawie 5 razy częściej doświadczają przemocy seksualnej niż ich sprawni rówieśnicy . Tej grupy osób dotyczą kolejne zgłoszenia skierowane do Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Monitorując temat, Komisja rozpoczyna współpracę z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pawłem Wdówikiem. Przypadki przemocy seksualnej wobec dzieci z niepełnosprawnościami są zgłaszane rzadko. Tymczasem dostępne badania wskazują,
19 lutego 2021
Oświadczenie Państwowej Komisji ds. Pedofilii z dnia 19.02.2021
Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 informuje, że pozostaje otwarta na współpracę z każdym, kto działa na rzecz pokrzywdzonych w sposób i w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa oraz dobro ofiar, które stanowi dla Komisji najwyższy priorytet. W związku z czynnościami podjętymi przez
19 lutego 2021
Oświadczenie w sprawie opisanej przez portal onet.pl
W związku ze sprawą opisaną na portalu Onet pt.: „Tato, muszę wam coś powiedzieć”, Państwowa Komisja wskazuje, że sprawa poszkodowanego dziecka została niezwłocznie podjęta i nadal pozostaje w zainteresowaniu Komisji. Po przeprowadzonym wysłuchaniu ojca skrzywdzonego dziecka i zapoznaniu się ze szczegółowymi okolicznościami sprawy, Komisja zwróciła się do  Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu
17 lutego 2021
Oświadczenie Państwowej Komisji ds. Pedofilii
W nawiązaniu do komunikatu Państwowej Komisji ds. pedofilii, dotyczącego sprawy ks. Andrzeja Dymera oraz przekazu treści komunikatu przez media, Państwowa Komisja oświadcza, co następuje: Celem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Państwową Komisję wobec osoby wskazanej jako sprawca jest wydanie postanowienia w przedmiocie wpisu tej osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości.
16 lutego 2021
Komunikat Państwowej Komisji ds. Pedofilii w sprawie Ks. Andrzeja Dymera
W związku z pytaniami dotyczącymi sprawy ks. Andrzeja Dymera, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 informuje, że do Komisji wpłynęły akta przedawnionej sprawy dotyczącej wskazanej osoby. Komisja przystąpiła do badania zgromadzonych w sprawie dokumentów. W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi śmierci duchownego, Komisja
10 lutego 2021
Państwowa Komisja ds. Pedofilii przystąpiła do postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego
Państwowa Komisja, działając na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, przystąpiła do postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego. Sprawa dotyczy skierowanej do Państwowej Komisji prośby przedstawiciela ustawowego pokrzywdzonego o udział w toczącym się postępowaniu sądowym w
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity