Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od 2004 r. w dniu 9 lutego. Jak wskazują wyniki analiz trwający okres pandemii istotnie zwiększył liczbę popełnianych przestępstw pedofilskich z użyciem sieci internetowej. Do Państwowej Komisji ds. Pedofilii trafiają zgłoszenia dotyczące tego typu zdarzeń. Stanowią one ok. 10% aktualnie prowadzonych spraw.

Dnia 9 lutego obchodzony jest w blisko 50 krajach, w tym w Polsce, Dzień Bezpiecznego Internetu. Ustanowiony został w 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej:

– w celu zwrócenia uwagi na kwestie bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz

– z powodu konieczności poruszania tematu zagrożeń, jakie niesie ze sobą dostęp małoletnich do Internetu.

W okresie pandemii dostrzec należy istotny wzrost przestępstw dokonywanych za pomocą narzędzi teleinformatycznych. Jak wskazują dane gromadzone przez organizacje pozarządowe oraz Policję, dotyczy to zwiększenia się liczby takich czynów jak utrwalanie, posiadanie oraz rozpowszechnianie dziecięcej pornografii.

Do Państwowej Komisji można kierować zgłoszenia od 24 listopada 2020 r. Od tego momentu do końca stycznia 2021 r. wpłynęło blisko 10 zgłoszeń dotyczących możliwości popełnienia przestępstwa za pośrednictwem Internetu, na szkodę małoletniego poniżej lat 15. Jednocześnie temat użycia sieci internetowej do działań przestępczych na szkodę dzieci i młodzieży stanowi powtarzający się wątek rozmów telefonicznych prowadzonych przez pracowników Urzędu Państwowej Komisji z osobami poszukującymi informacji oraz pomocy i wsparcia. Zgłoszenia te dotyczą m.in.

  • włamań na konta na stronach internetowych,
  • pojawienia się treści o charakterze pedopornograficznym w popularnych serwisach społecznościowych,
  • rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem dzieci,
  • przesyłania do małoletnich zdjęć o charakterze pornograficznym,
  • nakłaniania małoletnich do wysyłania intymnych zdjęć.

 

Na podstawie uzyskanych informacji od osób zgłaszających, oraz po analizie przyjętych spraw, Komisja przesłała odpowiednie zgłoszenia do prokuratury.