Wyszukiwarka


Sortuj według
12 marca 2021
Wymiana doświadczeń z Fundacją Świętego Józefa
Możliwości potencjalnej współpracy, zakres działania oraz dobre praktyki pomocy poszkodowanym były tematami piątkowego spotkania członków Państwowej Komisji ds. Pedofilii z przedstawicielami kościelnej Fundacji Świętego Józefa. Kolejne spotkanie zaplanowano na kwiecień. Zarząd Fundacji szczegółowo przedstawił tworzone przez Kościół struktury diecezjalne, których zadaniem jest wsparcie osób poszkodowanych przestępstwem pedofilii, dokonanym przez osoby duchowne. Omówiono dobre praktyki realizowane
11 marca 2021
Zawiadomienia do prokuratury w sprawie niedopełnienia obowiązku prawnego przez duchownych
W ramach prowadzonych działań Państwowa Komisja ds. Pedofilii wysłała do Prokuratury Generalnej m.in. dwa zawiadomienia dotyczące sześciu osób duchownych. Komisja wnioskuje o wszczęcie postępowania w sprawie niezawiadomienia przez duchownych organów ścigania, mimo posiadanej przez nich wiedzy o krzywdzeniu małoletnich przez osoby im podległe.   Państwowa Komisja, po zapoznaniu się z posiadanymi materiałami stwierdza, że w
10 marca 2021
Spotkanie informacyjne z posłami z parlamentarnego zespołu ds. przeciwdziałania pedofilii
Rozmowy dotyczyły m.in. zadań Komisji, konieczności zmian w przepisach, odpowiedzi na zapytanie poselskie oraz konkretnych spraw, które posłowie monitorują. Zaplanowano też spotkanie przedstawicieli Państwowej Komisji ds. Pedofilii z zespołem parlamentarnym. Posłowie Katarzyna Piekarska, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Dariusz Joński otrzymali odpowiedzi na zadanych wcześniej 13 pytań, dotyczących statystyk i kosztów działania Komisji oraz Urzędu Komisji. Posłów
5 marca 2021
Spotkanie z posłami początkiem współpracy
Ustalenie zasad systemowej współpracy było głównym tematem wtorkowego spotkania przedstawicieli Państwowej Komisji ds. Pedofilii z delegacją posłów. Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do chęci współpracy z każdym środowiskiem, które chce działać na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, ścigania sprawców oraz prewencji zachowań pedofilskich. Określono wspólne obszary działania, takie jak m.in. ochrona materialno-prawna małoletnich czy
4 marca 2021
Propozycje zmian w prawie karnym
Projekt kompleksowych zmian w prawie karnym w zakresie zwiększenia ochrony dzieci przed przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności zakłada m.in. lepsze zabezpieczenia praw osób małoletnich oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzieci narażonych coraz częściej na cyberprzemoc. Państwowa Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 przedstawiła go Prezydentowi
28 lutego 2021
Spotkanie Państwowej Komisji ds. Pedofilii z Prokuratorem Krajowym
W dniu 21 stycznia 2021 r. Członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii spotkali się z Prokuratorem Krajowym Bogusławem Święczkowskim oraz przedstawicielami Prokuratury Krajowej. Głównym celem spotkania było ustalenie kluczowych zasad współpracy Komisji oraz prokuratury, jak również wypracowanie najkorzystniejszych praktyk dążących do ochrony dzieci będących ofiarami przestępstwa pedofilii. Informacja o tym spotkaniu została opublikowana również na stronie
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity