Państwowa Komisja wystąpiła do prezesów 68 zarejestrowanych związków sportowych o informacje na temat działań podejmowanych w przypadkach podejrzenia molestowania seksualnego dzieci poniżej 15 lat. Kontynuuje tym samym diagnozę zjawiska przestępczości seksualnej wobec małoletnich w kolejnej grupie podmiotów, którch przedstawiciele mają zawodowo regularny kontakt z dziećmi.

Państwowa Komisja wystąpiła m.in. o udzielenie informacji na temat przyjętych procedur wewnętrznych dotyczących wyjaśniania przypadków podejrzeń molestowania nieletnich przez trenerów lub inne osoby zrzeszone w związku oraz liczby spraw ogółem oraz zawiadomień organów ścigania. Pisma dotyczą także ewentualnych działań edukacyjnych i prewencyjnych prowadzonych przez związki. Pisma wysłane zostały do podmiotów zarejestrowanych w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

Diagnoza stanu faktycznego, w tym badanie sposobu reagowania podmiotów państwowych, pozapaństwowych, osób prywatnych oraz identyfikacja pojawiających się problemów – jest jednym z podstawowych zadań PKDP – zgodnie z Ustawą o Państwowej Komisji. Do tej pory wystąpienia o dane kierowane były do kościołów chrześcijańskich (katolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, luterańskiego, zielonoświątkowego i zboru Świadków Jehowy). Państwowa Komisja bada też akta 2300 zakończonych spraw sądowych oraz zbiera informacje ze środowisk: seksuologicznego, ochrony praw pacjentów oraz osób niepełnosprawnych.

 

Wyniki dotychczasowych badań zostały przedstawione w lipcu br. w pierwszym raporcie Państwowej Komisji (dostępny w BIP na stronie pkdp.gov.pl). Wnioski wynikające z dalszych badań będą przedstawiane w kolejnych publikacjach.