Państwowa Komisja podjęła z urzędu sprawę opisaną w przekazach medialnych, które wskazują na możliwość stosowania przemocy, w tym o charakterze seksualnym, wobec uczennic szkoły sportowej.

 

W tej sprawie Państwowa Komisja zwróciła się do prokuratury o udzielenie informacji, czy prowadzone jest postępowanie oraz jakie działania są podejmowane i czy na tym etapie sprawy poczyniono ustalenia odnośnie osób pokrzywdzonych i ich wieku.

 

Z uwagi na charakter ujawnionych dotychczas okoliczności, sprawa uczennic szkoły w Łomiankach pozostaje w stałym zainteresowaniu Państwowej Komisji.