Prośba o monitorowanie

Wiesz, że toczy się postępowanie przed organami ścigania (policją, prokuraturą) lub sądem w sprawie czynu o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15. Uważasz, że postępowanie takie powinno być monitorowanie przez niezależny podmiot. Zwróć się do Państwowej Komisji z prośbą o monitorowanie sprawy.

[Kto może zgłaszać?]

Każdy, kto ma informacje, że toczy się postępowanie przed organami ścigania (policją, prokuraturą) lub sądem w sprawie czynu o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15.

[Kiedy zgłaszasz?]

Gdy wiesz że toczy się postępowanie przed organami ścigania (policją, prokuraturą) lub sądem w sprawie czynu o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15 (pobierz formularz PDF lub doc).

[Jak możesz zgłaszać?]

 1. Osobiście – umów się wcześniej telefonicznie na spotkanie pod numerem 22 699 60 52;  
 2. Elektronicznie – wyślij e-mail zawierający uzupełniony formularz lub informacje określone w formularzu na adres: zgloszenie@pkdp.gov.pl;
 3. Pocztą tradycyjną –  wyślij na adres: Państwowa Komisja, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, list z formularzem lub z następującymi informacjami:

      Na etapie postępowania przygotowawczego (prowadzonego przez prokuraturę):

 • nazwa prokuratury, która prowadzi postępowanie,
 • sygnatura akt,
 • imię i nazwisko pokrzywdzonego,
 • imię i nazwisko podejrzanego, o ile jest znane,
 • uwagi (zarzuty) do toczącego się postępowania, dodatkowe informacje, wnioski.

      Na etapie postępowania sądowego:

 • dane sądu, przed którym sprawa się toczy,
 • sygnatura akt,
 • imię i nazwisko pokrzywdzonego,
 • imię i nazwisko oskarżonego, o ile jest znane,
 • uwagi (zarzuty) do toczącego się postępowania, dodatkowe informacje, wnioski.

[Ile zapłacisz?]

Każda pomoc Państwowej Komisji jest bezpłatna.

[Dlaczego warto?]

Przemoc, również ta seksualna, karmi się milczeniem. Dlatego – aby pomóc sobie lub innym – powiedz o swojej krzywdzie lub krzywdzie innych osób.

[Podstawa prawna]

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@pkdp.gov.pl.

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity