Wiesz lub podejrzewasz, że ktoś popełnił czyn o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15? Zgłoś to do Państwowej Komisji.

[Kto może zgłaszać?]

Każdy, kto:

 • jest lub był ofiarą czynu o charakterze seksualnym przed ukończeniem 15 roku życia,
 • posiada informację lub podejrzenie popełnienia czynu o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15,
 • jest lub był świadkiem popełnienia czynu o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15.

[Kiedy zgłaszasz?]

Gdy jesteś lub byłeś ofiarą (poszkodowanym), wiesz lub podejrzewasz że ktoś popełnił przestępstwo o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15 (pobierz formularz PDF lub doc).

[Jak możesz zgłaszać?]

 1. Osobiście – umów się wcześniej telefonicznie na spotkanie pod numerem 22 699 60 52;
 2. Elektronicznie – wyślij e-mail zawierający uzupełniony formularz lub informacje określone w formularzu na adres: zgloszenie@pkdp.gov.pl;
 3. Pocztą tradycyjną – wyślij na adres: Państwowa Komisja, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, list z formularzem lub z następującymi informacjami:
  • imię i nazwisko poszkodowanego,
  • miejsce zamieszkania poszkodowanego, o ile jest znane zgłaszającemu,
  • imię i nazwisko sprawcy,
  • miejsce zamieszkania sprawcy, o ile jest znane zgłaszającemu,
  • opis okoliczności podejrzenia wykorzystania seksualnego, w tym czas, miejsce, wskazanie ewentualnych dowodów, podpis zgłaszającego.

[Ile zapłacisz?]

Każda pomoc Państwowej Komisji jest bezpłatna.

[Dlaczego warto?]

Przemoc, również ta seksualna, karmi się milczeniem. Dlatego – aby pomóc sobie lub innym – powiedz o swojej krzywdzie lub krzywdzie innych osób.

[Podstawa prawna]

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@pkdp.gov.pl.

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity