Wiesz lub podejrzewasz, że ktoś nie zawiadomił właściwego organu o podejrzeniu popełnienia czynu o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15? Zgłoś to do Państwowej Komisji.

[Kto może zgłaszać?]

Każdy, kto ma informację lub podejrzenie niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia czynu o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15.

[Kiedy zgłaszasz?]

Gdy wiesz lub podejrzewasz, że ktoś (osoba lub instytucja) nie zawiadomił właściwego organu o podejrzeniu popełnienia czynu o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15 (pobierz formularz PDF lub doc).

[Jak możesz zgłaszać?]

  1. Osobiście – umów się wcześniej telefonicznie na spotkanie pod numerem 22 699 60 52;  
  2. Elektronicznie – wyślij e-mail zawierający uzupełniony formularz lub informacje określone w formularzu na adres: zgloszenie@pkdp.gov.pl;
  3. Pocztą tradycyjną –  wyślij na adres: Państwowa Komisja, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, list z formularzem lub z następującymi informacjami:
  • imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu, który był zobowiązany do zgłoszenia podejrzenia popełnienia czynu o charakterze seksualnym,
  • miejsce zamieszkania osoby lub adres siedziby podmiotu, o ile jest znany zgłaszającemu,
  • imię i nazwisko poszkodowanego,
  • miejsce zamieszkania poszkodowanego, o ile jest znane zgłaszającemu,
  • imię i nazwisko sprawcy,
  • miejsce zamieszkania sprawcy, o ile jest znane zgłaszającemu,
  • opis okoliczności podejrzenia niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia czynu o charakterze seksualnym, w tym czas, miejsce, wskazanie ewentualnych dowodów.

[Ile zapłacisz?]

Każda pomoc Państwowej Komisji jest bezpłatna.

[Dlaczego warto?]

Przemoc, również ta seksualna, karmi się milczeniem. Dlatego – aby pomóc sobie lub innym – powiedz o swojej krzywdzie lub krzywdzie innych osób.

[Podstawa prawna]

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@pkdp.gov.pl.

Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity