Bez podniesienia proponowanych stawek dramatycznie zmniejszy się dostępność pomocy terapeutycznej, która już jest niewystarczająca. Liczba młodych osób w kryzysie psychicznym rośnie i to znacząco! Konieczne jest zapewnienie dzieciom, zwłaszcza tym, które zostały skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym, szybkiego i bezpłatnego wsparcia psychologicznego. W ubiegłym roku próby samobójcze podjęło prawie 1,5 tys. dzieci, najwięcej, odkąd są prowadzone oficjalne statystyki policyjne. Wypracowanie wspólnego stanowiska środowiska psychologów i psychiatrów wobec planowanej reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest głównym celem spotkań, które rozpoczęła Państwowa Komisja.

 

Tylko wczesna reakcja pozwala nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego dziecka i uniknąć hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym, która jest często trudnym doświadczeniem dla młodej osoby i jej rodziny. Tu kluczowe jest tworzenie  sieci ośrodków blisko miejsca zamieszkania dziecka (tzw. ośrodków I poziomu referencyjności), w których będą pracować psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. W takich ośrodkach pacjenci bez skierowania mogliby korzystać z opieki indywidualnej oraz rodzinnej a nawet farmakologicznej. Warunkiem jest odpowiednie i realne finansowanie.

 

Z powodu małych zarobków psychoterapeutów w ramach NFZ praktycznie nie ma, a dzieci potrzebujących pomocy przybywa. To dlatego czeka się latami na psychoterapię w ramach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – ze składek obywateli na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Należy rzetelnie oszacować koszty terapii i aby uzyskać realną poprawę, zwiększyć wyceny o 50 proc. Tymczasem – pomimo apeli środowisk psychoterapeutów i psychologów o wzrost co najmniej 30 proc. – w reformie proponowane jest zmniejszenie wyceny sesji indywidualnej o 32 proc. a konsultacji diagnostycznej o 10 proc. Obecnie stawka komercyjna za konsultację diagnostyczną to 150-200 zł, podczas gdy NFZ wycenia ją na 91,70 zł (8,86 punktu po 10,35 zł ). Obecnie minimalny roczny koszt terapii prywatnej to 10 tys. zł., kwota przekraczająca możliwości większości rodzin w Polsce.

 

W pierwszym spotkaniu, zorganizowanym Komisję 14 lutego 2022 r., uczestniczyli przedstawiciele: Polskiej Rady Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Państwowa Komisja zwróciła się do uczestników o przesłanie kluczowych uwag i postulatów oraz wskazanie organizacji, które warto włączyć w proces konsultacji.

 

Państwowa Komisja ma możliwość opiniowania projektów ustaw na mocy (art. 44 ust. 3 pkt 2) ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.