Jedno na dziesięć zgłoszeń do Państwowej Komisji dotyczy przestępstw w świecie cyfrowym. Przy okazji Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcamy do rozmowy z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci! Przestępcy seksualni wykorzystują bowiem Internet jako narzędzie do działania, a media społecznościowe jako bazę kontaktów z dziećmi. Rodzice oraz opiekunowie mają możliwość i obowiązek zapobiegać lub reagować. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest 9 lutego – od 2004 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej.

 

Pandemia i związane z nią ograniczenia zwiększyły aktywność cyfrową dzieci i młodzieży. Czas spędzany przed ekranem stał się dłuższy. Niestety, spowodowało to także wzrost aktywności pedofili, którzy wabią swoje ofiary przez media społecznościowe. Jak wskazują dane gromadzone przez organizacje pozarządowe oraz policję, dotyczy to zwłaszcza zwiększenia się liczby czynów związanych z pornografią z udziałem dzieci oraz groomingiem – nagabywaniem, uwodzeniem w celu zaspokojenia seksualnego lub wytworzenia materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. W Polsce najmłodszy uwiedziony przy użyciu mediów społecznościowych miał 9 lat (!). Niestety, w praktyce, małoletni poniżej 13 roku życia często zakładają konta w mediach społecznościowych, choć formalnie – zgodnie z regulaminami platform – nie mają do tego uprawnień. Dzieci mają również dostęp do materiałów pornograficznych przez Internet.

 

Nie wszyscy dorośli są świadomi, że udostępniając zdjęcia dzieci, zwłaszcza roznegliżowanych, mogą narazić je na wykorzystanie w celach seksualnych. Podobne ryzyko ponoszą nastolatkowie, gdy przesyłają lub zamieszczają w mediach społecznościowych zrobione samodzielnie zdjęcia prezentujące treści erotyczne.

 

Wśród spraw, które wpłynęły do Państwowej Komisji od początku przyjmowania zgłoszeń 24 listopada 2020 r. – 68 dotyczy czynów zabronionych popełnionych przez Internet na szkodę dzieci poniżej lat 15 (to blisko 10 proc. zgłoszonych spraw). Dotyczą one m.in.:

  • udostępniania treści pornograficznych z udziałem dzieci w popularnych serwisach społecznościowych,
  • przesyłania dzieciom zdjęć o charakterze pornograficznym,
  • nakłaniania dzieci do wysyłania intymnych zdjęć podczas korzystania z aplikacji, np. czatów,
  • włamań na konta dzieci na stronach internetowych.

Pamiętajmy, że rodzice i opiekunowie nie są tu bezradni. Uświadamianie dzieci – odpowiednie do ich wieku – na temat zagrożeń, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, potrzeby informowania dorosłych o podejrzanych sytuacjach czy treściach jest konieczne. I to już na etapie poprzedzającym korzystanie z mediów społecznościowych. Ważne, by dziecko wiedziało jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jakie mogą wystąpić zagrożenia, w jaki sposób się zachować, gdy zagrożenia te wystąpią.

 

Każdy, kto ma wiarygodne podejrzenie lub wiedzę o czynach seksualnych skierowanych na szkodę dzieci poniżej lat 15 ma prawny obowiązek zgłoszenia tego organom ścigania. Można także o czynach tych zgłosić do Państwowej Komisji. Odpowiednie formularze znajdują się na stronie Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 www.pkdp.gov.pl  lub pod numerem tel. 22 699 60 52.

Informacje o przestępstwach internetowych (przemoc, pornografia)  można również przekazać do Instytutu NASK https://dyzurnet.pl lub pod numer tel. 801 615 005.