Wyszukiwarka


Sortuj według
1 grudnia 2023
Udział członków Państwowej Komisji w V Konferencji Psychologii Klinicznej
Działania edukacyjne, prewencyjne oraz badawcze stanowią jedną z ustawowych kompetencji oraz zadań Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. W ramach wskazanej tutaj aktywności członkowie PKDP uczestniczyli czynnie w  V Konferencji Psychologii Klinicznej   W dniach 23- 25 listopada b. r. odbywała się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie V Konferencja Psychologii
30 listopada 2023
Sejm RP powołał nowego członka Państwowej Komisji
W dniu 28 listopada 2023r. Sejm RP powołał Panią adw. Karolinę Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.
24 listopada 2023
Ulotka informacyjna Państwowej Komisji dostępna również w języku ukraińskim
Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 ze swoim edukacyjnym przekazem dociera do coraz szerszego grona odbiorców. Właśnie przygotowano ukraińską wersję znanej już ulotki
16 listopada 2023
Zapraszamy na debatę
W sobotę, 18 listopada 2023 roku, Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie organizuje debatę naukową z okazji ustanowionego przez Radę Europy
10 listopada 2023
Kolejne szkolenie dla przedstawicieli lokalnych społeczności
Przedstawiciele gmin województwa podlaskiego 7 listopada br. uczestniczyli w szkoleniu nt. zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci, które przeprowadzili pracownicy Urzędu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.(UPKDP)
23 października 2023
Druga debata Państwowej Komisji z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym
Już po raz drugi Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 organizuje debatę naukową z okazji ustanowionego przez Radę Europy Dnia Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych.
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity