Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania 

wykorzystaniu seksualnemu 

małoletnich poniżej lat 15 

zaprasza na 

KONFERENCJĘ PRASOWĄ: 

 

„Ile kosztuje”  

cierpienie dziecka wykorzystanego seksualnie? 

– III Raport Państwowej Komisji 

która odbędzie się: 

 

9 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 12:00 

w siedzibie Państwowej Komisji przy ul. Twardej 18 w Warszawie (p. 21) 

 

W trakcie konferencji Członkowie Państwowej Komisji poruszą m.in. tematy dot.:  

– wyników przeprowadzonej przez PKDP analizy spraw cywilnych dotyczących uzyskanych odszkodowań za przestępstwo wykorzystania seksualnego dziecka, 

– wniosków z analizy działania Funduszu Sprawiedliwości w obszarze wsparcia osób, które doświadczyły jako dzieci przemocy seksualnej, 

– możliwości naprawienia szkody i krzywdy wyrządzonych dziecku przestępstwem wykorzystania seksualnego,

– odpowiedzialności instytucjonalnej i wsparcia Skarbu Państwa.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres: 
media@pkdp.gov.pl do wtorku 9 stycznia 2024 r. do godz. 10:00