Wyszukiwarka


Sortuj według
22 lipca 2022
Projekt zmiany ustawy o Państwowej Komisji skierowany do Sejmu przez Prezydenta
Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw.     Podstawowym celem projektu ustawy jest uzupełnienie obowiązujących regulacji, w szczególności w zakresie prowadzenia przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych
21 lipca 2022
Interwencja Państwowej Komisji w sprawie ujawniania danych wrażliwych przez duchownego archidiecezji białostockiej dotyczących wykorzystania seksualnego
W związku z sytuacją opisaną szczegółowo przez media, Państwowa Komisja zwróciła się do arcybiskupa białostockiego o informacje na temat sposobu wyjaśnienia prawdopodobnego naruszenia poufności korespondencji i ujawnienia danych dotyczących wykorzystania seksualnego przez duchownego archidiecezji białostockiej. Ksiądz, będący inspektorem danych osobowych w kurii białostockiej, miał udostępnić osobie nieupoważnionej list wysłany do kurii z prośbą o poufność
15 lipca 2022
Bezpieczne wakacje – materiały edukacyjne dla organizatorów letniego wypoczynku dzieci
Departament Edukacji i Prewencji w ramach kampanii „Bezpieczne wakacje”, opracował materiały dydaktyczne, które zostały przekazane za pośrednictwem Kuratorów Oświaty
13 lipca 2022
Prawny obowiązek zawiadamiania organów ścigania o przestępstwie wykorzystania seksualnego dziecka – piąta rocznica wprowadzenia przepisu
Każdy, kto się dowie o przypadku wykorzystania seksualnego dziecka poniżej 15 roku życia ma nie tylko społeczny, ale też prawnokarny obowiązek zawiadomienia organów ścigania.
8 lipca 2022
Kolejna skuteczna interwencja Państwowej Komisji – Sąd Najwyższy uchylił wyrok w części dotyczącej braku rozstrzygnięcia o środku karnym
Sąd Najwyższy podzielił stanowisko i argumentację Państwowej Komisji. W analizowanej sprawie wyrok zapadł z rażącym naruszeniem przepisów dotyczących zakazu zajmowania stanowisk i wykonywania zawodów związanych z dostępem do dzieci – co miało istotny wpływ na jego treść. Sprawa przekazana została do ponownego rozpoznania. W wyniku omawianej interwencji Państwowej Komisji doszło do  uchylenia zaskarżonego wyroku w
1 lipca 2022
Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego. Sędziowie podzielili stanowisko Państwowej Komisji ws. obowiązku zawiadamiania o podejrzeniu wykorzystania seksualnego dziecka
Na rozprawie 1 lipca 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że osoby, które – mając wiarygodną wiadomość o wykorzystaniu seksualnym dziecka nie powiadomiły organów ścigania – podlegają karze również, jeśli informację otrzymały przed 13 lipca 2017 r. (wejście w życie nowelizacji art. 240 Kodeksu karnego). Do Państwowej Komisji zgłoszono 44 takie sprawy,
Copyright ©2022 All rights reserved | Created by nFinity