Wyszukiwarka


Sortuj według
28 listopada 2022
Wykorzystanie seksualne małoletnich w przeszłości – Państwowa Komisja ponawia apel do Episkopatu o utworzenie komisji badawczej
Aktualnie kluczowe jest stworzenie niezależnego, wewnątrzkościelnego gremium, które dokona analizy sposobu reagowania w przeszłości przez instytucje kościelne na zgłaszane przypadki wykorzystania seksualnego dzieci. Konieczne jest podjęcie dokładnej analizy jakościowej zakończonych spraw karno- kanonicznych – optymalnie we współpracy z instytucjami państwowymi. Drugi w tej sprawie list Państwowej Komisji został wysłany 25 listopada do przewodniczącego Konferencji Episkopatu
10 listopada 2022
Dylematy w terapii pokrzywdzonych związane z obowiązkiem denuncjacji czynów pedofilskich – Państwowa Komisja na XXVII konferencji psychiatrycznej
Dobro pacjenta a konieczność niezwłocznego zgłoszenia przestępstwa, czyli jak realizować w praktyce terapeutycznej artykuł 240 Kodeksu karnego to główny temat wykładu Państwowej Komisji dla uczestników XXVII konferencji szkoleniowo-naukowej „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”.   Mowa o obowiązku natychmiastowego powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii w kontekście tajemnicy zawodowej. Niezawiadomienie podlega bowiem karze pozbawienia wolności
24 października 2022
Dlaczego nie słyszymy głosu dzieci z niesprawnościami skrzywdzonych seksualnie – debata
Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych, ustanowiony przez Radę Europy, skłania do podejmowania tematów trudnych i ważnych, a takim jest przemoc seksualna wobec dzieci
10 października 2022
Współpraca Państwowej Komisji z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie
W siedzibie Państwowej Komisji 6 października odbyło się kolejne spotkanie z dr hab. n. med. Marzeną Samardakiewicz, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
3 października 2022
Po pierwsze profilaktyka – rusza cykl szkoleń dla lokalnych liderów
Już 3 i 4 października br. pierwsze grupy przedstawicieli gmin spotkają się na organizowanych przez Departament Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych PKDP nieodpłatnych szkoleniach dotyczących przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania seksualnego dzieci.
Copyright ©2023 All rights reserved | Created by nFinity