Przedsięwzięcie Instytutu Sportu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Państwowej Komisji właśnie znalazło swój finał w podsumowaniu cyklu ponad trzydziestu szkoleń w których wzięli udział trenerzy sportu i nauczyciele wychowania fizycznego z całej Polski. Szkolenia dotyczyły zapobiegania i reagowania na wykorzystanie seksualne wobec dzieci.

 

Przygotowane i przeprowadzone we współpracy z Państwową Komisją warsztaty to kolejny etap w kierunku zwiększania bezpieczeństwa dzieci w obszarze sportu. To nowatorska inicjatywa, gdyż osobami prowadzącymi szkolenia były właśnie osoby ze środowiska sportowego, a więc również nauczyciele i trenerzy, którzy zostali wcześniej przeszkoleni w kierunku prowadzenia zajęć na temat zapobiegania przemocy seksualnej wobec dzieci oraz odpowiedniego reagowania w sytuacji zagrożenia.  Szkolenia przyszłych trenerów opracowane przez specjalistów z WHO Region Europa oraz Państwowej Komisji realizowane były w pierwszej połowie 2023r. W efekcie od września do końca października  br. pary trenerskie, wyposażone w materiały szkoleniowe i prezentację „Zapobieganie i reagowanie na wykorzystanie seksualne wobec dzieci” wyruszyły w Polskę, aby przekazywać zdobytą wiedzę swoim kolegom i koleżankom. Praca każdego z trenerów poddana była superwizji przez specjalistów. Z ramienia Państwowej Komisji obserwację prowadziły dr Hanna Elżanowska i Barbara Chrobak.