Wyszukiwarka


Sortuj według
31 grudnia 2021
Trzeci wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji uwzględniony
Wskutek działań Państwowej Komisji 15 grudnia 2021r. Prokurator Generalny wniósł kasację do Sądu Najwyższego od prawomocnego wyroku wydanego w sprawie prezentowania za pośrednictwem sieci informatycznej
23 grudnia 2021
Rekomendacje szkoleniowe dla prokuratorów i sędziów – specyfika postępowań z udziałem dziecka pokrzywdzonego przestępstwem
Konsekwentne stosowanie zasady jednorazowego przesłuchiwania dziecka w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego i precyzyjne warunki przesłuchania powtórnego oraz zasądzanie terapii odwykowych wobec sprawców uzależnionych – to najważniejsze z postulatów Państwowej Komisji kierowane do środowiska sędziów i prokuratorów. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do dyrekcji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.   Państwowa Komisja podkreśla konieczność
17 grudnia 2021
Apel do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i biskupów aby odstąpić od niszczenia akta spraw dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci
Państwowa Komisja zwróciła się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz biskupów ordynariuszy o przyjęcie rozwiązań, które wstrzymają niszczenie akt spraw dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich.
13 grudnia 2021
#RozmawiajReaguj – pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji
Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy.
25 listopada 2021
Mija rok przyjmowania zgłoszeń przez Państwową Komisję
526 spraw wpłynęło do Państwowej Komisji od rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń 24 listopada 2020 r. 182 sprawy zostały zakończone, a 344 są nadal prowadzone przez Państwową Komisję. 59 osób pokrzywdzonych osobiście przedstawiło swoją sprawę na spotkaniu w siedzibie Urzędu Państwowej Komisji, odebrano 524 telefony dotyczące wykorzystania seksualnego. W ramach prac własnych przebadano reprezentatywną próbę akt spraw
25 listopada 2021
Zgłaszajmy krzywdę dzieci! Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – 19 listopada
Dzieci są szczególną grupą narażoną na doświadczenie różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej. Według badań Państwowej Komisji sprawcami wykorzystania są najczęściej osoby znane dzieciom. Istotną grupę stanowią również sprawcy w przestrzeni cyfrowej. Co drugie dziecko w wieku 11-17 lat doświadczyło przemocy seksualnej lub obciążającego doświadczenia seksualnego (badania Fundacji DDS), a samo w takiej sytuacji
Copyright ©2024 All rights reserved | Created by nFinity