dr Hanna Elżanowska

 

Justyna Kotowska

 

Elżbieta Malicka

 

Wystąpienie Państwowej Komisji skupione było na możliwości pomocy, jaką może ona zaoferować zarówno pacjentom dotkniętym traumą wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, jak i pracującym z nimi specjalistom. Przedstawiono też istotne dla środowiska wyniki badań Państwowej Komisji dotyczące profilu sprawców skazanych za wykorzystanie seksualne dzieci, wybranych procedur sądowych oraz wynikających z tych badań rekomendacji.

 

Kompetencje Państwowej Komisji oraz wyniki badań zostały przedstawione uczestnikom Kongresu przez jej reprezentantki: wiceprzewodniczącą dr Hannę Elżanowską, Justynę Kotowską i Elżbietę Malicką. Zaprezentowane dane pochodzą z badań przestępczości seksualnej na szkodę dzieci poniżej lat 15 w Polsce, przeprowadzonych przez Państwową Komisję na podstawie akt zakończonych postępowań karnych z lat 2017-2020. Szczegóły badania: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji/

 

Wynikłe z badań rekomendacje w obszarze psychiatryczno-psychologicznym obejmują:

  • ujednolicenie standardów dotyczących kosztów specjalizacji z seksuologii,
  • obligatoryjne opiniowanie seksuologiczne i psychiatryczne sprawców,
  • włączenie potencjalnych sprawców do systemu profilaktyki,
  • wprowadzenie oddziaływań terapeutycznych po odbyciu kary za przestępstwa seksualne wobec małoletnich.

 

Współpraca z praktykami, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami borykającymi się z wykorzystaniem seksualnym dzieci ma dla Państwowej Komisji ogromne znaczenie – prelegentki zaapelowały do psychiatrów mających takie doświadczenie o nawiązanie kontaktu.

 

47. Zjazd Psychiatrów Polskich „Gdy nauka spotyka się z praktyką” jest jednym z największych tego rodzaju spotkań środowiska specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym w Polsce organizowanym raz na trzy lata. Każdorazowo biorą w nim udział największe autorytety w tej dziedzinie. Zjazd tym razem odbył się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w dniach 8-11 czerwca pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej o Zjeździe: https://zjazd2022.pl/ .