Wyszukiwarka


Sortuj według
4 sierpnia 2022
Sprawcy przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci zgłoszonych do Państwowej Komisji – wybrane dane statystyczne
W drugim Raporcie Państwowej Komisji zaprezentowano informacje dotyczące m.in. 318 nowych spraw, jakie wpłynęły w okresie sprawozdawczym – tj. od lipca 2021 do czerwca 2022 r. Część ze wskazanych zgłoszeń została zakwalifikowana jako sprawy przedawnione. W Raporcie przestawiona została ich odrębnych analiza.   Odnosząc się do kryterium relacji sprawcy z osobą skrzywdzoną należy zaznaczyć, że
2 sierpnia 2022
Drugi Raport Państwowej Komisji: sprawy przedawnione, sprawy obecne, edukacja, prewencja i zmiana prawa
Prawie 700 historii dzieci pokrzywdzonych niedawno lub w dalekiej przeszłości zostało, do chwili obecnej, powierzonych Państwowej Komisji do wyjaśnienia lub zbadania. Przez ostatni rok działalności Komisji wpłynęło 318 spraw od pokrzywdzonych, ich bliskich oraz innych osób. Na bieżąco monitorowane były 303 toczące się postępowania karne. Państwowa Komisja podejmowała też działania edukacyjno-prewencyjne oraz aktywności służące realizacji
26 lipca 2022
Drugi Raport Państwowej Komisji już za tydzień
Kolejny rok merytorycznej pracy – od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. – zostanie przedstawiony w drugim Raporcie Państwowej Komisji. Dokument opisuje m.in. wsparcie kierowane do osób skrzywdzonych, działania służące wcielaniu w życie ubiegłorocznych rekomendacji, szczegółowe statystyki spraw monitorowanych, jak też zgłoszone sprawy przedawnione. Zostanie upubliczniony 2 sierpnia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podczas
22 lipca 2022
Projekt zmiany ustawy o Państwowej Komisji skierowany do Sejmu przez Prezydenta
Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw.   Podstawowym celem projektu ustawy jest uzupełnienie obowiązujących regulacji, w szczególności w zakresie prowadzenia przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko
21 lipca 2022
Interwencja Państwowej Komisji w sprawie ujawniania danych wrażliwych przez duchownego archidiecezji białostockiej dotyczących wykorzystania seksualnego
W związku z sytuacją opisaną szczegółowo przez media, Państwowa Komisja zwróciła się do arcybiskupa białostockiego o informacje na temat sposobu wyjaśnienia prawdopodobnego naruszenia poufności korespondencji i ujawnienia danych dotyczących wykorzystania seksualnego przez duchownego archidiecezji białostockiej. Ksiądz, będący inspektorem danych osobowych w kurii białostockiej, miał udostępnić osobie nieupoważnionej list wysłany do kurii z prośbą o poufność
15 lipca 2022
Bezpieczne wakacje – materiały edukacyjne dla organizatorów letniego wypoczynku dzieci
Departament Edukacji i Prewencji w ramach kampanii „Bezpieczne wakacje”, opracował materiały dydaktyczne, które zostały przekazane za pośrednictwem Kuratorów Oświaty
Copyright ©2023 All rights reserved | Created by nFinity